Skupina Jokey

Celosvětově působící firma blízká zákazníkovi.

Jokey je zárukou vynikající expertízy v tlakovém lití plastů už od roku 1968. Jako rodinná firma se sídlem v německém Wipperfürthu patříme k světově největším producentům, inovátorům a vedoucím technologům v oblasti tuhých plastových obalů – a jsme více než 30 let pionýrem trvale udržitelných obalů.

Skupina Jokey ve dvou minutách.

Zjistěte více o Vašem odborníkovi pro trvale udržitelné tlakové lití plastů.

Facts & Figures

Oblasti naší obchodní činnosti

Koncentrovaná kompetence pro plasty.

Obalová řešení

Správný obal pro každý účel.

Jokey Individual

Obaly utvářené a zušlechťované individuálně pro Vás.

Jokey Technika

Plastové technické díly nekompromisní kvality.

Jokey SPA

Mnohotvárnost naší značky pro Vaše plánování koupelny.

Být jako rodina vzorem. Naše hodnoty.

Za naši dobrou pozici na trhu vděčíme udržitelné obchodní strategii, která je ovlivněna hodnotami, které rodina majitelů zastupuje navenek i uvnitř. Ty jsou základními pilíři našich rozhodnutí. Dnes i do budoucna.

Jokey si je vědoma tradic a je i moderní. Je globálním parnerem a zároveň regionálně zakořeněna. Naše zisky reinvestujeme. Vysoký podíl vlastního kapitálu nám dodává stabilitu na neklidných trzích i agilnost, pokud se jedná o inovace, kvalitu, servis a udržitelnost.

Komunikujeme otevřeně, čestně a transparentně. Zpětnou vazbu považujeme za pobídku ke zdokonalení. Prostřednictvím oceňování upřímnosti otevíráme našim spolupracovníkům nové prostory k realizaci. Jsme důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, partnery a investory.

Naše usilování o kvalitu a kompetenci nás provází denně a všude. Začíná u jednoduchých věcí, jako jsou důkladnost a pořádek, a sahá až ke kontinuálnímu rozvíjení odborných a osobnostních kompetencí každého zaměstnance, každé vedoucí pracovní síly a každého obchodního společníka.

Jako rodinná firma bereme svoji zodpovědnost vůči lidem a přírodě velmi vážně. Jako jistý, stabilní a vůči krizím odolný zaměstnavatel. Jako garant udržitelné obchodní politiky. A jako pionýr v oblasti trvale udržitelných obalů a spolutvůrce ekologické rovnováhy.

Naše vedení společnosti

Skupina Jokey je od roku 2019 evropskou akciovou společností (SE). Obchodními společníky Jokey jsou členové rodiny Kemmerich, kteří společnost řídí už ve druhé a třetí generaci. Vedení společnosti SE tvoří čtyřčlenný tým - CEO Jens Stadter, COO Thomas Becker a oba dlouholetí jednatelé Peter Dörmbach, CFO, a Christof Kölschbach, CSO.

Saudi print and pack

Eurasia Packaging Fair

Gulfood manufacturing

Další příspěvky

Jokey Info

Máte otázky?

Rádi Vám pomůžeme.