Basın

Plastikte İşleyen Döngüsel Ekonomi için: WWF ve Jokey’den İşbirliği:

Atmak yerine yeniden kullanın, yakmak yerine geri dönüştürün: Jokey Grubu ve WWF Almanya, plastik ambalajlar için işleyen bir döngüsel ekonomiyi birlikte teşvik etmek istiyor.

Bu işbirliğine, yeniden kullanıma ve yüksek kaliteli geri dönüşüm üretimine olanak tanıyan kapalı döngü plastik akışını sağlamak  amacıyla başladık. Jokey Grubu, dünyanın en büyük plastik ambalaj üreticilerinden biridir. Bu ortaklık ile WWF ile bir aile şirketi olan Jokey , çevresel ayak izini en aza indirmeye, sürdürülebilirliği işin tüm alanlarına entegre etmeye ve değer zinciri boyunca etkili yaklaşımlar geliştirmeye devam etmeyi hedeflemektedir.

Jokey Grubu CEO'su Jens Stadter, "Jokey'de düşüncelerimiz ve eylemlerimiz on yıllardır sürdürülebilirliğe odaklanmıştır" diyor. "Ancak sürekli gelişmek zorundayız. İklim değişikliğinin dramatik sonuçlarının ışığında, imkanlarımız dahilindeki taahhüdümüzü Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine odaklanan bir dönüşüme yönlendireceğiz. Bu bağlamda, hammadde kaynaklarımızın kullanımı da eylem planımızın odak noktasıdır. 2025 yılına kadar hammaddelerimizin yüzde 30'unu  sıfır olmayan, döngüsel kaynaklardan edinmeyi ve de sürekli olarak tam döngüsel bir ekonomi hedefini ilerletmek istiyoruz. Plastiği yüksek kaliteli bir şekilde dolaşımda tutarak sektörümüzde önce olmayı istiyoruz. Jokey'in Eko Konsepti, sürdürülebilirliğe bütünsel bir yaklaşımı temsil etmekte ve de  tüm Jokey Grubu'nda uygulanmaktadır.."

WWF Almanya Pazarlar ve Şirketler Genel Müdürü Dr Martin Bethke şunları söylüyor: "Plastik ambalajdaki döngüsellikten hâlâ çok uzağız. Almanya'daki tüm plastik ambalajların yaklaşık yarısı geri dönüştürülmek yerine yakılıyor. Jokey’in, güçlü bir ortak olarak bizimle birlikte doğrusal bir ambalaj üretiminden,  işleyen bir döngüsel  ambalaj ekonomisine geçişi sağlamak istemesinden çok memnunuz. Şu çok açıkdır ki mutlaka ekonominin ekolojik dönüşümü için harekete geçmeliyiz. Bunun  sürdürülebilir  yönetimi eylemlerinin merkezinde tutan firmalarla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Paris iklim hedeflerine ulaşmak için ambalajda dönüşüm de gerekli. Bu, en son ambalaj araştırmamız sonucunda da net şekilde belirtilmişti"

WWF, Jokey vizyon ve misyonu boyunca sürdürülebilirliği şirketin tüm alanlarına entegre etmede Jokey Grubunu desteklemektedir. Buna ek olarak, bu aile şirketi Paris iklim hedeflerine uygun olarak, “Bilime Dayalı Hedef Girişimi” (SBTi) tarafından belirtildiği gibi 1,5 derecelik bir iklim hedefi belirlemek için WWF ile birlikte çalışacak ve sera gazı emisyonlarını iddialı bir şekilde azaltmak için bilime dayalı bir yol belirleyecektir. Buna, şirket genelinde maksimum enerji ve kaynak verimliliğine sürekli aktif odaklanılması eşlik edecektir. Tedarik zincirlerine ve değer yaratma süreçlerine daha fazla önem verilerek, hammadde içeriklerinin ve sosyal-ekolojik etkileri açısından mümkün olan en yüksek düzeyde şeffaflık sağlanacaktır.

Jokey Grubu bu doğrultuda, istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmektedir. Firma, bir sürdürülebilirlik stratejisi olarak kapsamlı "Eko Konsepti" üzerine inşa etmiş ve geri dönüşüm hammaddelerini piyasaya daha sağlam bir şekilde yerleştirmek için yıllardır "Gri Yeni Yeşildir" kampanyasını sürdürürmektedir. Plastikler için daha fazla döngüsel ekonomi elde etmek için bu ambalaj üreticisi WWF ile “yüksek kaliteli, gıda sınıfı geri dönüşümlü veya yenilikçi yeniden kullanılabilir modeller için kapalı döngü"  gibi, yol gösterici projeleri tasarlamak ve uygulamak istemektedir. WWF ile ortaklık olan bu ortaklık, ilk olarak 2025 yılına kadar devam edecektir.

WWF Hakkında

Dünya Çapında Doğa Fonu (WWF), dünyanın en büyük ve en saygın bağımsız çevre kuruluşlarından biridir. WWF, 100'den fazla ülkede altı kıtada, küresel çevresel bozulmayı durdurmak ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışıyor. 6.000'den fazla çalışan şu anda doğal kaynaklarımızı korumak için 1.300 proje üzerinde çaba sarfetmektedir. WWF'nin amacı, küresel çevre tahribatını durdurmak ve insanların ve doğanın uyum içinde yaşadığı bir geleceği şekillendirmektir. WWF, birkaç yıldır plastik ve ambalaj üzerinde daha yoğun bir şekilde çalışıyor ve daha az ve daha iyi ambalajlamaya doğru bir dönüşün nasıl sağlanabileceği üzerinde çalışmaktadır.

Jokey Marketing

Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.

Jokey Haber Bültenine Abone Olun!

Şimdi kaydolun ve Jokey, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki bütün faaliyetlerimiz hakkında düzenli olarak en son haberleri edinin.

Şimdi bültene abone olun