Basın

Jokey, iklim nötr olma yolunda uzmanlarla işbirliği içinde

Jokey Grubu, 2030 yılına kadar iklim açısından nötr bir şirket olma yolunda kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yol boyunca CO2 ayak izimizi düşürmeye devam etmek için, şirket genelinde maksimum enerji ve kaynak verimliliğine tutarlı bir şekilde odaklanılıyor. Uygun önlemleri ararken Jokey, bilgili uzmanlardan da tavsiye alıyor. Örneğin, ClimatePartner şu anda şirkete Grup genelinde Jokey fabrikalarından kaynaklanan tüm ilgili CO2 emisyonlarının tamamını kaydetme konusunda destek veriyor. Yıllık bilançonun müteakip ortak analizi, uygun CO2 azaltma önlemlerinin tam olarak uyarlanmış bir şekilde uygulanmasına ve kontrolüne izin vermektedir.

Jokey Enerji Yönetimi Sorumlusu Tobias Krumm, “İklim nötr olmaya giden yolda yanımızda deneyimli bir uzmanın daha olmasından mutluluk duyuyoruz” diyor. “Bu işbirliği ile bilime dayalı azaltma hedeflerine odaklanıyor ve Jokey Eko Konsepti’nde  ortaya konan sürdürülebilirlik stratejimizin ana uzantısına doğru ilerliyoruz. Bunu yaparken, Jokey Grubunu 2030 yılına kadar gerçek iklim nötr  vizyonumuzu gerçekleştirmek için hızımızı da artırıyoruz.” Jokey ayrıca, hedeflenen CO2 azaltım önlemlerini, diğer şeylerin yanı sıra, tüm ülkeleri küresel ısınmayı sanayi devrimi öncesi seviyelere kıyasla 1,5 derece ile sınırlamayı zorunlu kılan Paris Anlaşması'nın iklim koruma hedefine bir katkı olarak görüyor.

Jokey sürekli olarak enerji verimli tesis teknolojilerine yatırım yapmaktadır

Genişletilmiş Jokey Eko Konsepti 2.0, farklı paydaşlarla giderek daha güçlü bir işbirliğinin çerçevesini ve ortak hedef olan kaynakların korunması, iklimin korunması ve döngüsel bir ekonomi oluşturmanın çerçevesini oluşturur. Jokey, 2007 yılından bu yana, somut önlemleri adım adım uygulamak için enerji verimliliğinin iyileştirilmesi konusundaki ilgili araştırma bulgularına güvenmektedir. Bunlar, tamamen tam elektrikli enjeksiyon kalıplama makineleri, basınçlı hava veya soğutma sistemleri gibi enerji verimli makinelere yapılan yatırımları da içerir. 2011 yılında Gummersbach'taki ilk fotovoltaik tesis faaliyete geçti. İki yıl sonra, tüm Alman fabrikalarının yanı sıra Türkiye, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'daki tesislerde ISO 50001 sertifikalı bir enerji yönetim sistemi uygulandı.

PCR (Son Tüketiciden Toplanan Plastik Atık) kullanımının arttırılması, karbon ayak izinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlar

2025 yılına kadar Jokey, gıda müşterileri için sürdürülebilir ambalajlarının üretiminde kullanılan tüketici sonrası geri dönüşüm ürünlerinin (PCR) payını daha da artırmayı hedefliyor. Bu aynı zamanda üretim sırasında CO2 emisyonlarını da azaltabilir.

Hedef olarak iklime zarar vermeyen ambalajlama – Jokey, müşteriler için geçici CO2 dengelemesi sunar

Jokey, üretimde iklime zarar vermeyen ambalajlar için çalışıyor. Bu tamamen uygulanana kadar müşteriler, sürdürülebilir iklim projelerinde sertifikalarla CO2'yi gönüllü olarak dengeleyebilir. Bunlar, iklim koruma projeleri için mevcut en katı standart olan Altın Standart onay mührü ile CDM'ye (Temiz Geliştirme Mekanizması) uygun olarak gerçekleştirilir. Tobias Krumm, "Üretim sırasında ortaya çıkan emisyonların bu şekilde dengelenmesi, bir geçiş aşaması olarak tasarlanmıştır," diye vurguluyor. Ancak uzun vadeli iklim nötrlüğü hedefine giden yolda, ekolojik ayak izimizi azaltmaya yönelik her bir adımın zaten önemli olduğuna inanıyoruz.” Uygun iklim koruma projelerini seçerken Jokey, tüm önemli STK'lardan da  tavsiye almaktadır.

                                                                        

Jokey Marketing

Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.

Jokey Haber Bültenine Abone Olun!

Şimdi kaydolun ve Jokey, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki bütün faaliyetlerimiz hakkında düzenli olarak en son haberleri edinin.

Şimdi bültene abone olun