JOKEY, ECO DİZAYNI KONULU BASIN TOPLANTISINDA OKYANUSTAN TOPLANAN ATIK PLASTİĞİ İÇEREN KOVALARI SUNDU

Berlin’deki “Plastik Ambalajın Eko Tasarımı” ilgili yönetmelik sunumunda, grup pazarlama müdürümüz Michael Schmitz, Jokey Eko Konsept’in hâlihazırdaki durumunu hakkında bilgi verdi.

IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V. (Plastik Ambalaj Sanayi Birliği), katılımcıları, “Runden Tisch Eco Design von Kunststoffverpackungen” (Plastik Ambalaj için Eco Dizayn Yuvarlak Masası) tarafından geliştirilen bu yeni kılavuz , foruma katılan üreticiler için  kullanılan yöntemler gündeme getirmiş bulunuyor.

Bu doğtultuda katılımcımız olan  Michael Schmitz, etkinliğe uygun olarak, okyanustan toplanan atık plastiği içeren yeni Jokey kovalarını sunma fırsatı yakaladı. 35 ve 10 litrelik deniz mavisi bu kovalar , deneme olarak üretildi. . Dikkat çeken özelliği: Akdeniz ve Kuzey Deniz sahillerinden toplanan plastiklerden elde edilen en az yüzde 25 geri dönüşümlü malzemeden oluşmasıdır. Geri kalan kullanılan ikincil hammaddeler ise, evsel plastik atıklardan geri dönüştürülmüş olanlardır.  Teknik nedenlerden dolayı, sadece kovanın sapları firmanın kendi üretiminden elde edilen ikincil hammadde granüllerinden üretilmiştir. Plaj atıklarından elde edilen ikincil bu hammaddelerin iyi kalitede olduğu belgelendiği takdirde , çok yakın bir gelecekte standardizasyonu yapılması beklenmektedir.

Burada sunulan yönetmelik kılavuzunun  yanı sıra okyanus plastiği kovaları, sürdürülebilir tasarımın kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına odaklanır. Bu bağlamda, yeni kapların deniz mavisinin sadece göz alıcı olması değil, aynı zamanda baskı görselliğinin sağlanması da amaçlanıyor: "Doğayı Temiz Tut". Plastik atıkların dikkatli bir şekilde yönetilmesi konusunda hazırlanan bu  basit rehber, nihai kullanıcılarına,  geri dönüşüm döngüsünü sağlam tutma ve çevreyi ve iklimi korumaya yönelik aktif bir şekilde katkıda bulunma sorumluluğunu yaygınlaştırması hedeflenmektedir.  Okyanus plastiği kovasının mesajı ise: plastik, doğada, karada veya okyanuslarda bilinçsizce bitemeyecek kadar değerli bir kaynaktır. İlk aşamada, RAL onaylı bu okyanus plastiği kovaları, okullarda atık toplama kutuları olarak kullanılacaktır; bu ürünümüz şimdiden  talepler almaya başlamış durumda.

Sürdürülebilir ambalaj dizaynı - Jokey Eko Konsepti

Başarılı Jokey Eko Konseptinin geliştirilmesinin kısa bir özetini sunan, Pazarlama Müdürü Michael Schmitz, sanayi birliği tarafından belirlenen sürdürülebilir tasarımın stratejik hedefleri ve " Plastik Ambalaj için Eco Dizayn Yuvarlak Masası " inisiyatifiyle ilgili olarak Jokey’in bu noktada çok iyi konumlandığını iletti.  "İklimin koruması, kaynakların korunması ve deniz çöplülüğü/çöpleri konusundaki mevcut sosyal tartışmaları göz önünde tutarak, uzman bilgimizle giderek rağbet görüyoruz. Bu bilgi ve tecrübeyi,  konuya giderek daha fazla önem veren derneklere ve kurumlara, devam eden görüşmelerimiz ile katkı sağlıyoruz.