JOKEY ATIKLARI ÖNLEME BİRLİĞİ GİRİŞİMİNE KATILIYOR

Jokey Group, dünya çapında bir geri dönüşüm ekonomisini geliştirme girişimi olan Atıkları Önleme Birliği’ne katılmıştır. Bu adımla şirketimiz, Jokey Eko Konseptini daha da geliştirmekte ve kullanılmış ambalajların çevrede atıl olarak kalması yerine içerdikleri değerli hammaddelerinin geri dönüştürülmesini sağlama çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaktadır.

Atıkları Önleme Birliği, Mayıs 2019'da Almanya'daki ticaret, bilim, sivil toplum ve kamu kurumlarından oluşan 30'dan fazla kuruluş tarafından başlatılmıştır. Üyeler, değişim ve uluslararası işbirliği yoluyla dünya çapında işleyen bir atık ve geri dönüşüm endüstrisinin gelişimini aktif olarak teşvik etmeyi amaçlamaktadırlar.

Jokey böylece, sanayi dernekleri, kurumları ve çıkar gruplarıyla kaynak sorumluluğu, iklimin korunması ve deniz kirliliği gibi konularda aynı zamanda uluslararası düzeyde devam etmekte olan diyalogunu arttırmaktadır. Önde gelen plastik ambalaj üreticilerinden biri Jokey, halihazırda 15 ülkede faaliyet göstermektedir. Pazarlama ve İletişim Bölümünün Başkanı olan Michael Schmitz, bu etkinin kullanılmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır. “Böylece aktif olarak ürün sorumluluğunu üstlenerek Eko Konseptimizi tamamlıyoruz. Uzman bilgimizi sürdürülebilirliğin tüm değer zinciri boyunca tasarlanabileceği ve geliştirilebileceği her yerde kullanmak istiyoruz. Bu ancak, kapalı malzeme geri dönüşümü için küresel toplama sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla endüstri, ticaret ve politikadan sorumlu diğer oyuncularla işbirliği yaparsak başarıya ulaşabilir.”

Jokey - sürdürülebilir ambalajlamada öncü

1990'lı yılların başından bu yana, Jokey kullanılmış plastik ambalajların kaynak değeri konusunda kamuoyunun farkındalığını arttırma çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir. O yıllardan bu yana, şirket, tüketicilerin kullanımından sonra toplanan ikincil hammaddeleri, gıda dışı endüstriler için yeni ambalajlara dönüştürmektedir. 'Gri yeni yeşildir', 'Sadelik değer yaratır' gibi girişimler ve Evsel Geri Dönüştürülebilir Materyallerin Toplanmasında Geri Dönüşümler için RAL Kalite Güvence Derneği üyeliği son yıllarda etkili tanıtım sinyalleri oluşturmuş ve plastiğin değerli bir hammadde olarak sürdürülebilir şekilde kullanımı konusunda farkındalığı artırmıştır.

Michael Schmitz, gıda dışı sektörde ikincil hammadde kullananların sayısının neyse ki giderek arttığını özetlemektedir. “Bu nedenle, Atıkları Önleme girişiminin yaklaşımının sürdürülebilirliğe olan artan bağlılığımız için tam olarak doğru yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Tüketim ve üretimin dünya çapındaki gelişimi göz önüne alındığında, kaynakların korunmasını daha da güçlendirmek acil bir görevdir. Ortak çabaların sonucu olarak, dünyanın mevcut kirletici atık merkezlerinin birkaç yıl içinde tarih olacağını umuyoruz.”