Jokey Group Yenilikçi Geri Dönüşüm Yöntemleri için Holy Grail 2.0 Girişimine Katılıyor

Jokey Grubu, Holy Grail 2.0 girişiminin bir parçasıdır. Bu geri dönüşüm girişiminin amacı, geri dönüşüm ekonomisinin küresel dönüşümünü ileriye taşımak için plastik atıkların ayrıştırma kapasitesini önemli ölçüde artırmaktır. Jokey Grubu’un bu girişime üyeliği, Jokey Eco Concept içinde ürün sorumluluğu üstlenilmesine daha aktif bir katkı sağlayacaktır.

Holy Grail 2.0, Holy Grail 1.0'ın (Ellen MacArthur Foundation projesi) devam bir projesidir konumundadır. Dijital filigranlar ile atık geri dönüşüm sistemlerinde geri dönüştürülebilir malzemelerin daha iyi tanımlanmasını hedeflemektedir. Bu yöntem ile , atık plastiklerin ayrıştırılmasında önemli ölçüde artırabilmesi hedeflenmektedir.Çünkü plastik atıkların daha yüksek sınıflandırma ve ayrıştırma saflığına sahip olması, geri dönüştürülmüş malzemelerin kalitesini de artıracaktır. Dijital filigranlar, bu tüm üretim döngüsünde diğer yararlı işlevleri de devralabilir. Tüketiciler için neredeyse görünmez olan bu filigran kodu, plastik ambalajlara uygulanır ve ayrıştırma tesislerinde özel tarayıcılar tarafından kolayca tanınabilecektir. Ambalajın hamaddesi ve önceki içeriği hakkında bilgi içerimektedir. Bu bilgi tüm değer zinciri boyunca kullanılabilir.

Akıllı Ambalaj - Filigran teknolojisi geri dönüşüm yönetimini katkıda bulunacaktır.

Jokey Group Satınalma Yöneticisi Mike Weinerowski "Holy Grail 2.0 girişimine üyeliğimizle, programımızda birkaç yıldır sahip olduğumuz akıllı ambalajlarımızın geliştirilmesine de odaklanıyoruz" diyerek konuya olan verdiğimiz öneme dikkat çekiyor. Dijital filigranlı Jokey IML kalıp içi etiketleri hem mobil cihazlarla hem de tarayıcı yazar kasalarıyla iletişim kurabilmektedir. Mike Weinerowski ise "Akıllı ambalaj sadece malları korumak ve tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek bir dijital iletişim yeteneği de ortaya çıkıyor" diye belirtiyor."Ambalajın dijitalleştirilmesi, çok çeşitli kullanımlar için muazzam bir potansiyele sahiptir ve hemen hemen tüm ürün hatlarında uygulanabilir durumdadır.Bu teknoloji gerek tüketicilerle iletişim için gerekse de Holy Grail 2.0'da olduğu gibi geri dönüşüm sürecindeki anlamlı ve gerkekli kullanım için öne çıkacağını düşünmekteyiz.

Avrupa Yeşil Anlaşması için Ortak Girşim

Holy Grail 2.0, üç yıldır devam eden ve şu anda 55'in üzerinde üyesi bulunan Holy Grail projesinin devamıdır. Bunlar arasında büyük ticaret şirketleri, perakendeciler, geri dönüştürücüler ve paydaşlar bulunmaktadır. Hepsinin ortak yanı, sorunsuz işleyen bir atık ve geri dönüşüm yönetim sisteminin ancak dahil olan tüm oyuncuları bir araya getirerek başarılı bir şekilde geliştirilebileceğine inanmalarıdır. Proje kendisini temiz ve geri dönüşüm odaklı bir eko-sistem için Avrupa Yeşil Anlaşması'na öne çıkan bir değer olarak görmektedir. Bu teknoloji çok yakında pilot uygulamalarla daha da geliştirilecek ve yakın gelecekte de endüstriyel olarak da kullanılacaktır.