Jokey Etik Bildirim Sistemi

Bizim için önemli olanı koruyun!

Jokey’de yasalara ve kurallara uymak en yüksek önceliğe sahiptir. Buna özellikle dahili ilkelerimiz (Code of Conduct) dahildir. Şirketimizin başarısı dürüstlüğe ve doğruluğa dayanır. Bu değerler bizim için önemlidir - buna karşı ihlaller var olan tüm gereçlerle takip edilmelidir.

Bu nedenle bir ihlal belirtisi sadece gerçeği bulma çabasını göstermez, aynı zaman bizim için önemli olanı korur: Bir dürüstlük kültürü ve herkese saygı! Bu nedenle muhbirlerimizi ve yardımcıları koruyoruz ve bu kişilerin ayrımcılığa maruz kalmasın müsamaha göstermiyoruz. Bu tip fikirleri büyümeden yok etmek için anonim bildirimler yapma ve iletişimde bulunma seçeneği de vardır.

Genel olarak Jokey çalışanları veya iş ortakları, bir kural ihlalinin olduğu bilgisine sahip olduklarında böyle bir bildirimde bulunabilir. Gelen bildirimler bağımsız ve gizli olarak ele alınır. Adil yöntem ilkesi bizim için önemlidir. Bu ilke, bildirimde bulunan kişileri ve uyarıdan etkilenen kişileri ve hatanın ortaya çıkarılmasında yardımcı olan herkesi korur. Etkilenen kişiler için bu nedenle bir ihlal kanıtlanan kadar suçsuzluk karinesi geçerlidir. Tüm incelemeler anonim şekilde yapılır.

Bildiriminizi nasıl işleme alıyoruz?

Bildirim yapıldıktan sonra bir başlangıç onayı alırsınız. Bildiriminiz titiz şekilde ve Code of Conduct ilkelerimize uygun şekilde kontrol edilir. Başka bilgilere ihtiyaç duyulursa, sizinle irtibat kuracağız. Bu nedenle anonim bir bildirim yapılması halinde bile sizden irtibat bilgilerinizi bize vermenizi rica ediyoruz. İlk değerlendirme neticesinde bir ihlal şüphesi varsa, bir inceleme başlatılır. Ardından sonuçlar değerlendirilir ve şirketimizin değerleri doğrultusunda uygun tedbirler alınır.

Bir Jokey ürünüyle alakalı sorunuz veya geri bildiriminiz mi var?

Müşteri hizmetlerimize başvurun ya da iletişim formumuzu kullanın. Bu formu burada bulabilirsiniz. Muhbirlik Sistemi, kural ihlallerinin bildirilmesine yönelik bir sistemdir.

Fakat ürünlerimizde de kendimizi iyileştirme istiyoruz ve geri bildirimlerinize önem veriyoruz. Tüm sorular gizlilik ilkesi içerisinde ele alınacaktır. Fikirleriniz, kalitemizi yükseltmede bize yardımcı oluyor!

Muhbirlik Sistemine bildirimde bulunma

Bir bakışta tüm iletişim seçenekleri

Jokey Muhbirlik Sistemi, çalışanların potansiyel hatalı davranışlarını bildirmek amacıyla çeşitli kanallar sunuyor.

Jokey Whistleblower Platformu

Garantili korumalı bir iletişim için bu harici ve özel güvenlik sayfayı kullanabilirsiniz: Kimliğiniz ve bilgileriniz gizli kalacaktır.

Ombudsman, Compliance vakalarını tarafsız ve nötr şekilde ele almak için vardır. Bu kişiyle anonim olarak irtibata geçebilirsiniz. Bu kişi, görevinden azlolana kadar Jokey’e karşı bildirimde bulunan kişinin anonimliğini muhafaza etmekle yükümlüdür. Ombudsman’a ulaşmanın yolu:

h.formhals@formhals.com

Harald Formhals

Lenneper Straße 19
51688 Wipperfürth
Tel: +49 (0)2267 8855-0

Sorular ve sorunlar, samimi bir sohbet dahilinde sıklıkla hızlı ve kolay şekilde açıklığa kavuşturulabilir. Bunun için Jokey Grubunun Compliance Ekibi, hem de ilgili fabrikalardaki Compliance sorumlusu vardır. Tabi ki amirinize de başvurabilirsiniz.

Jokey Grubunun Davranış Kuralları

Değerlerimiz. Referans olmaktan çok daha fazlası.

Dayanıklılık, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk bilinci, değer bilme ve samimiyet gibi merkezi değerler, şirket kültürümüzün özünde bulunur. Bu değerleri, günlük işlerimizde de görmek mümkündür. Günlük işlerimiz için ve şirketimizin başarısı için hukuka uygun ve sorumluluk bilinciyle iş yapmak vazgeçilmez şartlarımızdır. Şirketimiz ancak herkes tarafından saygı ve güven yaşanırsa uzun vadeli faaliyet gösterebilir. Her birey, sorumluluk almalı ve değerlerimizi özümsemelidir.

Bunun için, aşağıdaki Davranış Kurallarında açıkladığımız ilkeler geliştirdik. Bu Davranış Kuralları, Jokey Grubu bünyesinde bulunan tüm çalışanların, yöneticilerin ve müdürlerin davranış temelini oluşturur.

Bu Davranış Kurallarında bulunan prensipleri gündelik iş hayatımıza entegre ederek uzun vadede sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve pozitif bir katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

İnsan haklarına uyulması ve tüm çalışanların adil ve saygılı muamele görmesi bizim için son derece tabidir.

Ayrımcılığın olmadığı, adaletin baskın olduğu bir iş ortamı yaratmak istiyoruz; bu iş ortamında cinsiyetlerinden, ten renklerinden, ırklarından, dinlerinden veya cinsel tercihlerinden bağımsız olarak bütün çalışanların eşit şekilde takdir edilmesini ve eşit fırsatlara sahip olmasını diliyoruz.

Her türlü ayrımcılık, ırkçı davranışı veya hakareti kesin bir dille reddediyoruz. Ayrımcılık yasağı, çalışanların kendi içinde birlikte çalışma sürecinde de geçerlidir.

Çalışanlarımız, kötü bir davranışa maruz kalma korkusu olmadan haklarını kullanabilecekleri bir ortamda çalışmalılar.

Buna, makul ücretler ödememiz ve çalışma saatlerini geçerli ulusal hukuka uygun olarak düzenlememiz de dahildir.

Şirketimiz her türlü zorla çalıştırmayı reddediyor. Zorla çalıştırma dendiğinde, insan ticareti, borçlandırma, çocuk işçiler gibi insanların istismar edilmesini ve her türlü fiziki ve psikolojik kötü muameleyi anlıyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği bizi için yüksek önceliğe sahiptir. Kazaların ve yaralanmaların önlendiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için çabalıyoruz. Tüm çalışanlar öngörülen güvenlik tedbirlerine uyma, kişisel koruyucu ekipman kullanma ve güvenlik risklerini bildirme sorumluluğuna sahiptir.

Bu konularla ilgili çalışanların bilincini güçlendirmek için iş emniyeti ve sağlık korumasıyla alakalı düzenli ve zorunlu eğitimler sunuyoruz.

Çevreye karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Dolayısıyla çevreye saygılı iş yapmak, şirket kültürümüzün merkezi bir öğesidir. Sürdürülebilir ekolojik ticaret olmadan şirketimizin başarılı olamayacağından eminiz.

Çevreye olan negatif etkimizi sınırlamak için bu nedenle sürekli olarak yeni tedbirleri entegre ediyoruz ve var olan tedbirleri kontrol ediyoruz. Bu husus hem ticari faaliyetlerimiz için, hem de çalışanlarımızın işleri ve münferit lokasyonlarımızın doğrudan çevreye olan etkisi için geçerlidir.

Jokey, adil rekabeti temsil eder ve her türlü yolsuzluğu veya gizli iş uygulamalarını reddeder. Geçerli tüm rekabet yasalarına ve yönetmeliklerine riayet ediyoruz ve işlerimizde şeffaflığı ve dürüstlüğü ön planda tutuyoruz. Yolsuzluk müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve şirketimizdeki insanların güvenini sarsar ve hem itibarımızı, hem de dürüstlüğümüzü tehlikeye sokar.

Şirketimiz resmi görevlilere, müşterilere, tedarikçilere veya diğer iş ortaklarına karşı her türlü rüşveti veya çıkar sağlamayı yasaklamıştır. Bunu sadece hukuki bir yasak olarak değil, aynı zamanda etik prensip olarak görüyoruz.

Yolsuzluk çoğu kez çıkar çatışmaları neticesinde ortaya çıkar. Doğru karar verme samimiyetimizi etkileyebilecek muhtemel çıkar çatışmalarını tüm çalışanların açığa çıkarması ve önlenmesi çok önemlidir. Kişisel çıkarların şirket çıkarlarıyla çakıştığı durumlarda çıkar çatışmaları meydana gelebilir.

Tüm çalışanlar kişisel çıkarlarını, şirkete karşı olan yükümlülüklerinden mutlaka ayırmalıdır.

Para aklamayı önlemeyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz ve kriminal veya illegal yolla edinilen maddi değerleri gizlemeye yarayan eylemelere katılmıyoruz.

Ticari ilişkileri kurmadan önce potansiyel ortaklarımızı kimlikleri ve ciddiyetleri bakımından kontrol ediyoruz. İş ortaklarımızı ayrıca muhtemel yaptırım listeleri bakımından inceliyoruz. İş süreçlerini zorunlu olarak belgeliyoruz.

Ticari bilgilerin ve de kişisel bilgilerin gizliliği bizim için son derece önemlidir. Bu gizliliği sağlamak, tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Müşteri verilerinin, ticari sırların ve çalışanlara ait kişisel bilgilerin korunması, Grubumuzda güven ortamı için temel niteliğindedir. Bu nedenle hassas bilgileri kullanmayla alakalı net direktiflerimiz var.

Çalışanlarımızdan diğer meslektaşlara, müşterilere, tedarikçilere ve iş ortaklarına karşı saygılı ve dostane davranışlar göstermesini bekliyoruz. Ayrımcılığın, psikolojik baskının veya hakaretin hiçbir türüne tolerans gösterilmeyecektir.

Meslektaşların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının çeşitliliğini takdir eden ve herkesin kendi potansiyelini yüzde yüz geliştirebileceği bir çalışma ortamı tasarlıyoruz.

Şirketimiz, ticari faaliyetimizle alakalı geçerli bütün yasalara, tüzüklere ve resmi yönetmeliklere uymayı taahhüt etmiştir.

Vergi yönetmeliklerine, iş kanunlarına, çevre düzenlemelerine ve ilgili tüm düzenlemelere bağlıyız.

Tedarikçilerimizi ve ortaklarımızı itinalı şekilde seçiyoruz ve aynı şekilde sosyal ve çevre düzeyi yüksek pratikleri uygulayanları tercih ediyoruz. Tedarikçilerimizin seçimi sadece ticari faktörleri esas almıyor, aynı zamanda insan hakları ve çevrenin korunması bakımından etik standartlara ve sorumluluğa riayet etmeyi de esas alıyor.

Açık bir iletişim kültürünü teşvik ediyoruz ve ilkelerimize veya hukuki düzenlemelere karşı muhtemel ihlalleri bildirmeleri noktasında çalışanlarımızı cesaretlendiriyoruz.

Bu amaçla, www.jokey.com adlı web sitemizde, bizzat geliştirdiğimiz Etik Bildirim Sistemi platformuna sizi yönlendirecek özel bir link oluşturduk; böylece verimli ve istendiği takdirde tamamen anonim iletişim sağlanır. Bildirim yapanları koruyoruz ve yapılan bildirimlerin gizli ve doğru şekilde ele alınması için yöntemler kullanıyoruz.

Çalışanlar, yöneticiler ve şirket yönetimi arasında açık iletişim ve diyalog olması sorunların tanımlanmasında ve günlük ortak işlerimizi sürekli iyileştirilmesinde son derece önemlidir.

Compliance Team

Sorunuz?

Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz.