Önsöz

Neden plastiğe ihtiyacımız var? Ve onu neden geri dönüştürmeliyiz?

Hafif, dayanıklı, sızdırmaz, hijyenik. Paketleme aracı olarak plastiğin çok önemli avantajları vardır. Tüm dünyada mal akışları ve değer zincirlerini bir arada tutan bir ambalaj hamaddesi olması boşuna değildir. Bu açıdan plastik, onu değerli bir hammadde olarak kavradıkça ve %100 oranında dolaşımda tuttukça bir o kadar önem kazanmaktadır.

 

 

Sekiz milyara yaklaşan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını güvenle ve etkili bir şekilde karşılamayı ve aynı zamanda da enerjiye, kaynaklara ve çevreye sorumlulukla yaklaşmayı nasıl garanti edebiliriz?

Plastik ambalajlar da toplum içerisinde bir düşünsel dönüşüm yaşandığı takdirde, bu noktada temel bir katkı sunacaktır: Bunun için ise geri dönüşümün önemi ve hatta potansiyeli hakkında ciddi bir bilinc oluşmasına ihtiyaç vardır. Bununla birlikte ambalajların sürdürülebilirliği ayrı ayrı ve olgu bazlı bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

Ambalajın işlevleri ve sürdürülebilirlik faktörü.

 • Ürünleri nakliye hasarlarından ve zayiattan korur.
 • Dayanıklılık süresini uzatır.
 • Lezzeti ve aromayı korur.
 • Fizyolojik açıdan gıdaya uygun , sakıncasız ve hijyeniktir.
 • Uygulama kolaylığı sunar, porsiyonlar ve dozlar amaca uygun olarak daha rahat ayarlanabilir.
 • Depolama ve nakliye sırasında yer ve enerji ihtiyacını azaltır.
 • Yol göstericidir ve markayı tanımayı kolaylaştırır.

 

 

Çok avantaj, daha az ağırlık:

 • Hafiftir.
 • Darbelere ve yıpranmaya dayanıklıdır.
 • Çok yönlüdür, şekillendirilebilir, esnektir.
 • Yüksek sızdırmazlık sağlar.
 • Kimyasallara ve sıcaklığa dayanıklıdır.
 • Teknik olarak yüksek performanslıdır ve dayanıklıdır.
 • Az bir enerji sarfiyatıyla %100 oranında geri dönüştürülebilir.

 

 

Biliyor muydunuz?

Gelişmekte olan ülkelerde ürünlerin %40'ı eksik ambalaj nedeniyle zayi olmaktadır.

Mümkün olduğu noktada plastik yerine başka ambalaj hammaddeleri kullanılsaydı ambalaj sarfiyatı ton cinsinden %53 daha fazla olurdu.

Jokey %100 oranında geri dönüştürülmüş hammaddeden imal edilmiş ilk kovasını 1990 senesinde piyasaya sürmüş ve Almanya'da ikili sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

(dvi broşürü "365 Tage stets zu Diensten“ 2019; Studie GVM „Was wäre ohne Plastikverpackungen“ 2002)

Hedefimiz: Döngüsel Ekonomi.

Plastik, biz onu değer yaratma döngüsü içerisinde ne kadar etkin bir şekilde kullanırsak o kadar sürdürülebilir olacaktır. Bunun için atıklara ve geri dönüşüme tüm dünyada yapılandırılmış ve bilinçli bir yaklaşım gerekmektedir. En büyük üreticilerden biri olarak bu noktada özel bir sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için hem kendimizi hem de ambalajlarımızı mercek altına aldığımız bir kılavuz geliştirdik; Jokey Ekoloji Konsepti.

 

 

Eko Şirket

Bir ambalajın sürdürülebilirliği onu üreten şirketle başlar.

Bir aile şirketi olarak uzun vadeli düşünüyoruz. Gelecek stratejimiz bir sacayağı üzerinde yükselmektedir: “Sağlıklı büyüme”, “ekolojik davranış” ve “sosyal sorumluluk”. Şirket başarısının insanlara ve doğaya karşı çok dikkatli bir yaklaşımı zorunlu kıldığına inanıyoruz. Vizyonumuz, 2030 senesine kadar sıfır iklim etkisidir.

 

 

Vizyonumuz: 2030'a kadar sıfır iklim etkisi.

Bu hedef için birçok düzlemde çalışıyoruz: Ekiplerimiz Jokey’de yaşayan bir sürdürülebilirlik için sürekli olarak yenilikçi fikirler geliştirmektedir. Enerji ve hammaddeden tasarruf etmemize yarayan küçük küçük sayısız detaylardan, etkili ve kaynak dostu teknolojilere yaptığımız devasa yatırımlara kadar.

Hazırlık planımız

 • Verimli elektrikli enjeksiyon üretim makinelerine geçiş
 • Makinelerin çıkardıkları sıcaklığın enerji amacıyla değerlendirilmesi
 • Sıfır hammadde granül zayiatı: Dökülen granul hammaddeler geri dönüştürülmektedir
 • Tesislerimizin bina teknolojisine sürekli yatırım
 • Enerji temini için fotovoltaik tesislerin kullanılması
 • DIN ISO 50001 enerji verimlilik standardına gore sertifikalandırılma
 • Uygulanan DIN ISO 14001 çevre yönetim standard

 

 

Güçlü yanlarımız: Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız.

Müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla uzun yıllardır sürdürmekte olduğumuz yakın ve sıkı ilişkiler bizim için inovatif fikirlerimiz bakımından önemli bir kaynaktır: Yeni pazarlar geliştirirken yürüttüğümüz işbirliği ve bununla bağlantılı olarak devam eden kesintisiz diyalog sayesinde sürdürülebilirlik konusunda da birbirinden değerli çok sayıda önerilerle karşılaşıyor ve itici güç topluyoruz.

Geleceğin rayları döşendi.

İklim stratejimiz bütün lokasyonlarımızda sürekli ve yoğun bir şekilde kaynak dostu ve enerji açısından verimli teknolojilere yatırım yapılmasını öngörmektedir. Yüksek özsermaye oranımız bize bu noktada güvenli bir temel ve kısa vadeli ekonomik çıkarlardan bağımsız hareket edebilme özgürlüğü sunmaktadır.

 

 

360° Sorumluluk

Sorumluluğumuz, Jokey ambalajının fabrikamızdan çıktığı yerde bitmez.

Ambalajların yeniden hammadde döngüsüne geri dönmesi için azimle çaba gösteriyoruz. Bunun için müşterilerimiz, iş ortaklarımız, dernekler ve sivil toplum örgütleriyle sürekli bir diyalog halindeyiz.

 

 

İmaj çalışmasından çok daha fazlası: Mücadelemiz sürüyor.

Tüm değer yaratma zinciri boyunca.

Uzmanlık bilgimizi sürdürülebilirliğin mümkün olduğu her yere götürüyoruz. 90'lı yılların başlangıcında Almanya'daki Ambalaj Yönetmeliği çerçevesinde atık altyapılarının geliştirilmesine etkin bir şekilde katkıda bulunduk. Şimdi de sürdürülebilir bir döngü ekonomisinin daha da geliştirilmesi ve ortak çevrimizin korunması için mücadele ediyoruz.

Biz itici güç olmak istiyoruz. Sağlam bir sürdürülebilirlik için gerçek tedbirlerle.

Örneğin PREVENT Waste Alliance, Circular Plastics Alliance (CPA) veya Waste Free Oceans (WFO) gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren inisiyatiflerle çalışıyoruz. Kesin kanaatimize göre istikrarlı bir istikamet değişimi ancak bu noktada endüstri, ticaret, siyaset ve sivil toplumun bütün sorumlu aktörlerinin, sınırların da ötesinde, işbirliği yapmasıyla mümkün olabilir.

 

 

CO2 Dengesi

Sıfır iklim etkisi büyük bir görevdir.

Sürdürülebilirlik alanında bir öncü olarak hedefimiz sıfır iklim etkili ambalajdır. Jokey bütün olarak CO2 nötr çalışabilir hale gelinceye kadar müşterilerimize sürdürülebilir iklim projelerinde sağlanan sertifikalarla CO2 dengesi sunuyoruz. Bu noktada sivil toplum örgütlerinden ve diğer başka paydaşlardan oluşan bir ağla işbirliği içindeyiz.

 

 

2030'a kadar sıfır iklim etkisi.

O zamana kadar da iklim bilançosu dengesini yakından takip ediyoruz.

Desteklenen projelerde, iklimi korumaya yönelik projelerle ilgili olarak mevcut en sıkı standart olan Altın Standart Mührü kullanılan CDM (Clean Development Mechanism) uyarınca tescil ve uygulama yapılması gerekmektedir. Telafi isteğe bağlı olup üretim prosesinde ortaya çıkan emisyon miktarının denkleştirildiği emisyon azaltma kuponlarıyla (sertifikalarla) gerçekleştirilmektedir.

İşbirliği – başarının anahtarı.

Sizin için uygun projeleri bulabilmek için ekolojik açıdan sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik bir davranış biçimini desteklemeye yönelik uzman raporlarına başvuruyoruz. İnovasyon programlarımız çerçevesinde, birlikte bir hammadde olarak plastiğin daha sürdürülebilir bir şekilde kullanımı için fikirler geliştiren organizasyon ağları ve start-up işletmelerle çalışıyoruz.

 

 

Gıda Teması

Sürekli test edilir ve %100 oranında geri dönüştürülebilir.

Jokey'in sıfır plastik hammaddelerden imalen edilen bütün ambalajları FDA ve EFSA'nın gıda maddeleri güvenliği ile ilgili yüksek standartlarını karşılamaktadır ve bu sürekli kontrol edilmektedir. Yalnızca izin verilen hammaddeler ve aditifler bulunan bu ambalajlar %100 oranında geri dönüştdürülebilmektedir. Böylelikle yüksek kaliteli ve fizyolojik açıdan sakıncasız mono hamaddelerle yürütülen geri dönüşüm döngüsünü gençleştirmektedir.

Hiçbir şey tüketilinceye kadar taze kalan bir yoğurt kadar sürdürülebilir değildir.

Plastik ambalajlarımız hijyen ve kaliteyi sağlar ve içlerine doldurulan gıdaları bozulma ve hasarlara karşı güvenli korur, hem de binlerce kilometre yol boyunca. Plastik ambalajlar sayesinde dayanıklılık süresinin uzatılması ise özellikle ekonomiktir, değerli kaynaklarımızdan tasarruf etmemizi sağlar ve iklimi korur.

 

 

Gıda sektöründe geri dönüştürülmüş hammaddelerden üretilmiş ambalajlar

Genel geçer geri dönüşüm uygulamaları ise sıkı kriterler nedeniyle gıda maddeleriyle temas için uygun olmayan geri dönüştürülmüş hammaddeler içerkmektedir. Bu noktada ise biz “Closed Loops” gibi çözüm yaklaşımları üzerinde çalışıyor ve geleceğin değerlendirme yöntemlerini geliştirmek için çaba gösteriyoruz.

Fizyolojik açıdan sakıncasızdır

Üretim için yalnızca 10/2011 numaralı yönetmeliğin (AB) gerekleri ile 1935/2004 numaralı yönetmeliğin (AT) yasal düzenlemelerine uygun olan ve akredite laboratuarlar tarafından kontrol edilmiş olan hammaddeler ve katkı maddeleri kullanıyoruz.

 

 

İkincil Hammaddeler

En iyi ambalaj bir zamanlar eskiden de ambalaj olandır.

Boyalar, yapı malzemeleri, kimya ve gıda dışı diğer ürünler %100 geri dönüştürülmüş hammaddeden üretilmiş ambalajlarımızda tıpkı sıfır plastik hamaddeden üretilmiş ambalajlardaki kadar iyi ve güvenle muhafaza edilmektedir. Yüksek işlevsellik kaynakların korunmasına ekolojik açıdan değerli bir katkı oluşturmaktadır. Farklı renklerden , IML dekorasyonuna kadar (Kalıp İçi Etiketleme) çok sayıda şekillendirme seçenekleri ile öne çıkarılmaktadır.

Bizim için kendi zamanının ötesinde olan bir fikirdi

Jokey yeniden işlenmiş plastiklerden uzun bir süredir gıda dışı sektörler için ambalaj üretmektedir. Son tüketici kullanımı sonrası geri dönüştürülmüş hammaddeler (PCR) ev ve benzeri kaynaklardan toplanmış atıklardan sağlanmaktadır. Gri renkli geri dönüştürülmüş kovalarımız ilk kez 1991 senesinde piyasada boy göstermiştir. Fakat beklenen büyük çıkışını o zamanlar malesef yapamamıştır.

 

 

Geri dönüştürülmüş kovaların hak ettiği geri dönüş

Geri dönüştürülmüş hammaddelere bakış yeni yeni değişiyor. Çevre bilinci olan nihai tüketiciler günümüzde artık her şeyden önce sürdürülebilir ambalaj istiyor. Dolum yapanlar için kaynakların korunmasına sadece ekolojik açıdan değerli bir katkı oluşturmanın yanı sıra yüksek bir işlevsellik ve asil bir tasarım da ödemlidir. Geri dönüştürülmüş kovalarımız bu ikisini bir araya getiriyor.

Tam ürün işlevselliği

Jokey'in geri dönüştürülmüş ambalajları sıfır plastik hammaddeden üretilmiş ambalajlardan prensipte temelde gri rengiyle ayrılıyor. Ürünlerde aynı korumayı sağlıyor ve son tüketici üzerinde tıpkı "yeni" etkisi bırakıyor. Bununla birlikte IML (kalıp içi etiketleme) etiketleme yönteminin bütün opsiyonlarıyla da cazip bir hale getirilmektedir.

 

 

Rengarenk Ambalaj Tasarımı

Kendi tasarımınızda gri zemin rengini kullanabileceğiniz gibi bu rengi geniş boyutlu etiketlerin arkasında da gizleyebilirsiniz. Ürününüzü satış noktalarında gözler önüne sermek ve döngüsel ekonomiye sorumluluk dolu bir katkıda bulunarak yeni müşteriler kazanmak için baştan sona tasarım ve dekorasyon özgürlüğünün tadını çıkartın.

Jokey Size Özel Ürün Çözümleri ile tasarım olanakları

Vizyonumuz: Gıda dışı sektörlerde bir standart olarak geri dönüştürülmüş ambalajlar

RAL kalite işareti % - Geri Dönüştürülmüş Plastik ve "Gri yeni yeşildir" geri dönüşüm kampanyamızın hayata geçmesiyle bu noktada belirgin sinyaller veriyoruz. Çünkü şu durum net olarak ortaya koyulmalı PCR işlenmeden sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi gerçekleştirilemez.

 

 

Özel geri dönüştürülmüş hammaddeler

Jokey, WFO'nun (Atıksız Okyanus İnisiyatifi) iş ortağıdır ve OBRP'den (okyanus bazlı geri dönüştürülmüş plastikler) içeren ambalajlar da geliştirmektedir. Bunlar denizcilik endüstrisinin kullanm sonrası input akımlarından kaynaklanmaktadır. Buradaki hedef eski balıkçılık ağlarının veya sert plastik atıkların geri alınmasıyla bunların denizlerde dogal ortamda imha olmasına engel olmaktır. Bunlardan üretilen hammaddeleri yeniden sıfır ambalaj yapılmasında kullanabiliriz.

Elçi olarak geri dönüştürülmüş hammaddeler

Okyanus plastiğinden üretilmiş, deniz mavisi renginde büyük hacimli kovalarımızı ilk olarak 2019 senesinde ürettik. Bunlarda %25 oranında okyanus bazlı geri dönüşütürülmüş plastikler ve %75 oranında ev ve benzeri yerlerden toplanmış geri dönüştürülmüş hammaddeler bulunmaktadır. Üzerinde basıyı olan "Keep nature clean“ yani "doğayı temiz tut" çağrısından insanları kullanılmış ambalajları doğada imha etmemeye sevk etmesi beklenmektedir. Bu nedenle RAL sertifikalı kovaları çöp toplama kapları olarak okullara dağıtmış bulunuyoruz.

 

 

Yenilenebilir Hammaddeler

Yenilenebilir hammaddeler: Bir meydan okuma.

Since 2010 we have been working on replacing conventional polymers with bio-based raw materials. However, not everything that regrows is of ecological advantage – that is why we at Jokey only use raw materials that have internationally recognised certificates of origin and composition.

 

 

Hangi biyopolimer gerçekten sürdürülebilirdir?

Yenilenebilir hammaddelerden üretilmiş plastik hammaddelerin gerçekten de çevre dostu olduklarını bunlara ancak bütüncül bir şekilde baktığımızda görüyoruz. Örneğin şeker kamışı veya mısır gibi biyolojik bazlı plastik hammadde için ayrılan tarım alanlarının yayılması devasa mono kültürlerin oluşmasını sağlıyor ve böylelikle de doğal yaşam alanlarının kaybolmasına, türlerin yok olmasına, su kıtlığına, çölleşmeye ve tehlikeli pestisitlerin kullanılmasına yol açıyor.

İşleme, yüksek performans ve geri dönüşüm

Biyolojik polimerlerin bizim üretimimizde kullanılabilmeleri için ekolojik sertiikaların yanı sıra uymaları gereken başka şartlar da bulunmaktadır. Bunlar arasında teknik standartlarımız kadar modern ve yüsek performanslı bir ambalaj ve ardından yüzde 100 oranında değerlendirilebilirlik standartları bulunmaktadır.

 

 

Gerçek bir sürdürülebilirlik için katı sertifikalandırma kriterleri

Bu nedenle bu hammaddeleri ve bunların iklim üzerindeki etkileri ve biyolojik çeşitliik bakımından ekolojik bilançolarını eleştirel bir şekilde ele alıyoruz. Ve Jokey bünyesinde yalnızca kökenleri veya bileşimleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş sertfikaları bulunan yenilenebilir hammaddeler kullanıyoruz.

Ürünüm için ne kadar biyolojik polimer yeterlidir?

Muhtemel biyolojik polimer miktarı biyolojik kütlenin temel maddesi ve ürününüzün teknik ve fiziksel gerekliliklerine göre yüzde 30 ila 100 arasında değişmektedir. Ürününüzün gerekleri bakımından hangi temel maddeden ne kadara ihtiyaç olduğunu öncesinde sizin için laboratuarlarımızda test ediyoruz.

 

 

Hammadde Verimliliği

1990 senesinden bu yana %40 kadar azalan hammadde kullanımı.

Mümkün olduğunca az hammaddeyle mümkün olduğunca çok ürünü ambalajlamak. Bu bakış açısı 90'lı yılların başından itibaren AR-GE çalışmalarımıza yön vermektedir. Sonuç mu? Tam anlamıyla başarılı. Bu zaman zarfında ambalajlarımızda kullanılan hammaddde miktarını, gitgide daha yüksek performanslı ve aynı zamanda da daha işlevsel hale gelen tasarımlarımızla %40'a varan oranda azaltabildik.

 

 

Ultra hafif mühendislik sanatı

Gitgide daha da rafine hale gelen teknik tasarımlarımız sayesinde hamadde ihtiyacımızı zaman içerisinde ciddi oranda azalttık. Aynı zamanda da işlevselliği bir o kadar artırmayı başardık: Büyük hacimli kovalarımız günümüzde artık daha stabil, kırılmalara karşı daha dayanıklı, daha fazla kullanıcı dostu ve daha cazip, böylece müşterilerimizin artan ihtiyaçlarına da daha uygun.

Daha az ağırlık, daha az kaynak ihtiyacı

Jokey ambalajları azalan ağırlıklarıyla birlikte ekolojik karbon ayak izlerini de küçültüyor: Çünkü üretimde daha az plastiğe ihtiyaç duyuyor. Lojistik ve nakliyede de ambalaj ağırlığı ile dolum ağırlığı orantısını iyileştiriyor ve böylelikle de enerji ihtiyacını ve gereksiz CO2 salınımını azaltıyor.

 

 

%100 Geri Dönüştürülebilir

Yalnızca homojen ambalajlar optimum bir yeniden değerlendirme olanağı sağlar

Bu nedenle çeşitlerine göre yalnızca %100 oranında geri dönüştürülebilen plastikler ve dekorasyon yöntemleri kullanıyoruz. Jokey ambalajları böylece tamamen geri dönüşüm döngüsüne katılabilmekte ve teknik açıdan kaliteden ödün vermeden geri dönüştürülmüş hammaddeler olarak yeniden kullanılabilmektedir.

 

 

Hissedilen ve gerçekte olan sürdürülebilirlik karşılaştırması

Çok bileşenli ambalajlar çoğu zaman sürdürülebilirlik hissi verse de bir sorunu da içlerinde barındırır: Geri dönüşüm öncesinde yeniden değerlendirilebilmek için tüketici tarafından kendi bileşenlerine ayrılmalıdırlar ki bu da uygulamada pek az gerçekleşmektedir. Jokey ambalajları bu nedenle onlarca yıldır homojen hamaddelerle tasarlanmaktadır: Böylece bileşenlerine ayrılmadan %100 oranında geri dönüştürülebilmektedir.

%100 geri dönüşüm için %100 mono hammadde

Jokey ambalajları öncelikle polipropilen veya polietilen olmak üzere polyolefinlerden üretilmektedir. Bunlar maddeleri bakımından değerlendirilmeye mükemmel derecede uygundur. Jokey ambalajları tamamen değerlendirilebilmektedir ve böylece hammadde olarak birçok yeni ambalaj üretimi için hammadde döngüsünde yerini almaktadır.

 

 

%100 Boşaltılabilir

İçi tertemiz boşaltılmış bir ambalaj tam anlamıyla sürdürülebilirdir.

Tüm Jokey ambalajlarının içleri tamamen boşaltılabilmektedir. Böylelikle dolum ürünü tüketici tarafından tamamen kullanılabilir ve geri dönüşüm sürecinde çok miktarda enerji tasarrufu sağlanır.

 

 

%0 artık, %100 tüketici koruması

Jokey ambalajları açılırken bile içeriğindeki maddeye eksiksiz erişim olanağı sağlar. Ne kenarları ne de konstrüksiyonundaki engeller ürüne erişimi zorlaştırır. Tüketici içeriğini son gramına kadar kullanabilir ve tüketebilir. Böylelikle dolum yapan müşterilerimiz, tüketici korumasının bütün gerekliliklerinden yararlanmaktadır.

Geri dönüşümde daha az enerji sarfiyatı

İçi tamamen boşalmış ambalajlar yeniden değerlendirme prosesini de kolaylaştırır. Çünkü artık kalan ürünler daha fazla atığa neden olmakta ve teknik zorluklara neden olmaktadır. Artıksız boşaltılabilen ambalajlar ise buna karşılık ayrıştırma ve geri dönüştürme maliyetlerden ve enerjiden tasarruf sağlar, ikincil kullanım için çıkan hammaddenin değerlendirilme oranını ve kalitesini artırır.

 

 

İkincil Kullanım

Yeniden değerlendirmenin sınırsız olanakları

Jokey ambalajları sağlamdır, içleri tamamen boşaltılabilir ve güvenle yeniden kapatılabilir. İşlevlerini ambalaj olarak ömürlerini tamamladıktan sonra da korurlar ve birbirinden çeşitli amaçlar için kullanılabilirler. Bu noktada her zaman için %100 oranında geri dönüştürülebilir olarak kalırlar. Ve markanız sürekli ilgi odağında kalır.

Tekrar tekrar kullanılan ve memnun eden kalite

Bir ambalaj, değer yaratma döngüleri içerisinde ne kadar uzun süre etkin bir şekilde kullanılabilirse o kadar sürdürülebilirdir. Jokey ambalajları bu noktada sadece geri dönüştürülebilirlikleri sayesinde değil, aynı zamanda dayanıklı ve işlevsel tasarımlarıyla da mükemmel bir şekilde uygundur. Evinizde, işinizde veya hobilerinizde olsun yeniden kullanım olanaklarının çeşitliliği cazip bir katma değer kaynağıdır.