Jokey Eko Konsepti

10 adımda döngüsel ekonomi ambalajına giden yol

Biz, Jokey'de, ideal ambalajın maksimum işevselliğine ve sürdürülebilirliğine inanıyoruz. Jokey Eko Konseptiyle bu ikisini birleştiren bir kılavuz geliştirmiş olduk. Hedefimiz ise en az karbon ayak izi ile azami ürün işlevselliği sağlamak. Ekolojik strateji, ekolojik kaynaklar ve ekolojik tasarım konularında on adım eylem planıyla bunun için çaba gösteriyoruz.