Jokey Technical Service

Podrška pri svakom koraku na putu.

Jokey Technical Service vodi računa o tome da se naše pakovanje efikasno i bez zastoja koristi u pogonima i linijama za punjenje naših kupaca. Spektar usluga uključuje podešavanja na proizvodnoj liniji, optimizaciju procesa, laboratorijska testiranja i savet prilikom kupovine.

Jokey Technical Service pomaže našim klijentima, ukoliko je potrebno da se optimizuju procesi kao što su razdvajanje, vođenje, punjenje, zaptivanje, zatvaranje i paletizacija. Usluge su dostupne, na primer, i tokom testiranja nove ambalaže ili ukoliko je proizvod promenjen. Ukoliko postoji problem, prilagođava se ili ambalaža ili linija za punjenje. Kao glavni menadžer sektora Jokey Machine Service, Dirk Börsch ima mnogo iskustva u procesima punjenja. Blisko sarađuje sa vodećim proizvođačima mašina za punjenje i folija za varenje. On je takođe kompetentna kontakt osoba za kupce prilikom odabira mašina, na polju tehnologije varenja ili za menadžment kvaliteta i higijene.

Prilikom razvoja proizvoda, Jokey Technical Service predstavlja sponu između klijenta, proizvođača mašina, istraživanja i razvoja, i obezbeđenja kvaliteta. Projekti izrade alata po meri su već u fazi razvoja provereni od strane Jokey Technical Service što se tiče obradivosti. Na laboratorijskoj opremi, kompanija Jokey može unapred da testira najbolju moguću interakciju između ambalaže i proizvodnog pogona.

Jokey Technical Service

Dirk Börsch