Jokey Design Service

Jokey Design Service

Dizajn ambalaže koji prave profesionalci u oblasti ambalaže

70 do 85 procenata svih naših odluka o kupovinu dešava se spontano, na mestu prodaje. Zbog toga atraktivna ambalaža ima presudnu ulogu: privlači kupce i ohrabruje ih da izaberu proizvod. Pakovanje je najvažnija tačka prodaje za vaš proizvod. Nijedan propagandni medij nema takav kontakt sa kupcem. Privlačna ambalaža nastavlja da reklamira vaš proizvod, čak i nakon kupovine i podstiče ponovnu kupovinu.

Potpuna usluga za dizajn vaše ambalaže

Napravili smo Jokey Design Service da bismo ostvarili pun prodajni potencijal Vaše ambalaže. Kao pružalac kompletnih usluga u oblasti dizajna ambalaže, umesto Vas brinemo se o svemu; od konsultacija do kreiranja, sve do dizajniranja rešenja za štampu.

Jokey Design Service pravi dizajn vaše ambalaže za sva naša standardna pakovanja, kao i za Custom-Mould pakovanja. Za vas dizajniramo ambalažu koja tačno pogađa vašu ciljnu grupu, oglašava na autentičan i emotivan način potrebe vašeg proizvoda i zato je jasno prepoznatljiva kao vaš proizvodni brend.

Stvaranje

od konsultacije do dizajna

Tokom brifing sastanka, razgovaramo o tome šta očekujete od dizajna vaše ambalaže i o količinama koje treba proizvesti. Nakon toga će naš dizajner razviti koncept dizajna. Kao iskusni eksperti u oblasti ambalaže, znamo šta je tehnički moguće i kako možemo da postignemo savršen reklamni efekat.

Preporučujemo boju ambalaže koja odražava vaš brend i vaš proizvod. Posude, ručke i poklopci mogu da budu proizvedni u različitim bojama. Srce kreiranja je rešenje sa motivima, tekstom, logotipom itd. Velike površine mogu da se odštamapju na celom zidu kantice, kao i na poklopcu. U zavisnosti od proizvoda i njegove namene, predložićemo, na primer, odgovarajuće dodatke ili upotrebu sekundarnih sirovina.

Vizualizacija

Rotirajući 3D pregled dizajna vaše ambalaže.

Predstavljamo vaš koncept dizajna kao rotirajuću, digitalnu 3D vizualizaciju. Na taj način, možete da ga procenite u realističnim uslovima i da ga pregledate iz svih uglova. Nakon što se usaglasimo sa vama i dobijemo vaše odobrenje, pravimo rešenje za vaš štampani otisak.

Testiranje proizvoda postaje lako. Ukoliko želite da prvo testirate novi dizajn ambalaže, lako možemo da vam obezbedimo 3-D vizualizaciju. Naknadna podešavanja elemenata dizajna kao što su boje ambalaže, motivi ili tekst, mogu da se urade vrlo brzo. Jokey takođe nudi rešenja za ispitivanje tržišta, prezentacije ili sajmove: koristimo digitalnu štampu za pravljenje malih tiraža.

Priprema za štampu

tehnički savršeni šabloni za štampu

Naši specijalisti za štampu prave rešenja za štampu za prenošenje motiva na vašu ambalaži. Bilo da se radi o IML folijama, digatalnoj ili ofset štampi – pobrinućemo se da se koristi odgovarajući tip folije i da su svi parametri pravilno postavljeni za besprekoran kvalitet štampe. Kao vodeći proizvođač, koristimo naše iskustvo kreiranje hiljada i hiljada štampanih motiva.

Štampa

završni proces.

Jokey vam nudi najsavremenije tehnike dorade. Izvanredna IML tehnika garantuje privlačne motive visokog kvaliteta. Čak i više čulni efekti i digitalne interakcije mogu da budu integrisane u IML foliju. Za male količine, koristimo digitalnu štampu za pravljenje slične visoko kvalitetne dekoracije na ambalaži. Čak i klasična ofset štampa nudi atraktivna dizajnerska rešenja.

Stupite u kontakt sa nama!

Jokey Design Service je vaš partner u kreativnom i visoko-prodajnom dizajnu ambalaže.

Jokey Design Service

Hartmut Karsubke

Phone +49 (0) 2261 544 - 1351