Pametna. Aktivna. Inteligentna.

ambalaža budućnosti.

Industry 4.0, internet predmeta – sa kompanijom Jokey, kao vašim partnerom za ambalažu, najbolje ste pripremljeni za budući razvoj. Imamo tehnologiju za :

  • Ambalažu 4.0, nosi informacije koje se očitavaju i koje su umrežene sa infrastrukturom. Naše IML etikete sa digitalnim vodenim žigom komuniciraju sa mobilnim uređajima i skener čitačima 
  • Inteligentnu ambalažu koja komunicira sa okolinom. Na primer: termohrom efekat koji putem promene boja, pokazuje promene temperature, kao što je prekid u hladnom lancu.
  • Pametnu ambalažu sa dodatnim funkcijama, kao što je Jokey-Barrier-Tainer koja produžava rok trajanja prehrambenih proizvoda. Pametna ambalaža takođe uključuje i brojne, praktične opcije Jokey dodataka.

Vaš kontakt

Olgica Jovanic

Phone +38122323811