Thin Wall Technology

Sve tanji. Sve efikasniji.

Jedan od naših glavnih ciljeva je ušteda na materijalu. Za ambalažu sa tankim zidovima koristi se manja količina sirovine, čime se smanjuje ekološki uticaj u logistici i transportu. Još od 1990. godine, uspeli smo da smanjimo operativnu težinu za jednu trećinu. U isto vreme, zadoviljili smo sve veću potražnju za funkcionalnošću od strane naših kupaca. Jokey ambalaža nije postala samo veoma tanka, već i veoma stabilna, otporna na lomove, laka za korišćenje i atraktivna.

Vaš kontakt

Olgica Jovanic

Phone +38122323811