Ponovna upotreba

više od ambalaže.

Jokey ambalaža je robusna, lako je možete potpuno isprazniti, i pouzdana je prilikom ponovnog zatvaranja. U jednoj reči: izuzetno je praktična. Ako se proizvod potrošio, često može da se koristi kao prikladna posuda. Ako koristite Jokey ambalažu, svojim kupcima možete da ponudite i više od održive dodatne vrednosti. Ponovno korišćenje stvara neoborivu prednost za vašu robnu marku: reklama na vašoj ambalaži će dopreti do takvog broja potrošača o kome vaši konkurenti mogu samo da sanjaju.

Vaš kontakt

Olgica Jovanic

Phone +38122323811