Jokey plastična ambalaža

Dokazano održiva.

Plastična ambalaža i ekologija? Nisu li to pojmovi u suprotnosti? Ne, jer su kriterijumi sektora Eco Design definisani kao najviša moguća funkcionalnost sa najmanjim mogućim uticajem na životnu sredinu. A što se tiče održivosti, plastična ambalaža, posebno Jokey plastična ambalaža, postiže najbolje rezultate. Uverite se i sami.

Kada radimo na razvoju ambalaže, posebno obraćamo pažnju na to da obezbedimo maksimalnu održivost tokom celog ciklusa trajanja proizvoda. Zahvaljujući našem iskustvu i izuzetnoj tehhnološkoj opremljenosti, u mogućnosti smo da kreiramo funkcionalan i ekološki dizajn pakovanja koji postavlja trendove. Jokey Eco Concept predstavlja takva rešenja ambalaže koja omogućavaju nama i našim klijentima da kombinuju poslovni uspeh sa odgovornim ponašanjem prema čoveku i životnoj sredini.

 

 

Pogledajte film!

Plastična ambalaža i životna sredina

Efikasnost materijala

U poređenju sa 1991. godinom, plastična ambalaža danas je lakša za 25%. U isto vreme njene performanse su povećane. Da bi se plastika zamenila drugim materijalom za pakovanje, bilo bi potrebno četiri puta više materijala.

Upotrebljivost

Danas se u Nemačkoj skoro 100% ambalaže koristi za domaćinstva. 56% te ambalaže se reciklira i ponovo koristi kao sekundarna sirovina. Pre samo 20 godina, stopa recikliranja bila je oko 3%.

Zaštita proizvoda

Optimizovana plastična ambalaža smanjuje otpad hrane u maloprodaji. Plastična ambalaža takođe smanjuje otpad pri transportu i skladištenju i samim tim čuva vredne ekološke resurse.Zaštita potrošača

Plastična ambalaža štiti sadržaj od kvarenja i oštećenja, obezbeđuje kvalitet, trajnost i higijenu. Sa druge strane, UN ambalaža za opasan otpad štiti okolinu od toksičnih i lako zapaljivih materijala. Sigurnosni zatvarač na plastičnoj ambalaži služe za zaštitu od krađe i falsifikovanja proizvoda.

Mi preuzimamo odgovornost

posvećeni smo čoveku i prirodi

Kompanija Jokey aktivno učestvuje u ekološkim komitetima Udruženja proizvođača plastične ambalaže, kao i na Okruglom stolu Eco Design. Naš cilj je borba protiv zagađivanja okeana plastikom, promovisanje recikliranja plastike i poboljšanje prozvodnje ambalaže u smislu ekološke prihvatljivosti. Grupacija Jokey grupa veruje u društvenu ravnopravnost i usklađenost sa etičkim principima kroz čitav lanac dodatne vrednosti. SEDEX serifikati i naše priznavanje GVK kodeksa ponašanja, govore u prilog našem etičkom i društvenom fokusu.


Maksimalna energetska efikasnost.


Nastavljamo da investiramo u proizvodnju i usavršavanje tehnologije u našim fabrikama, sa ciljem da dalje unapredimo energetsku ekonomičnost. Naše fabrike su sertifikovane za bezbednost hrane u skladu sa standardima DIN ISO 50001 i 22001. Revizije u skladu sa međunarodnim ekološkim standardom za sisteme upravljanja DIN ISO 14001 su u procesu implementacije.

Da li hoćete još informacija o Jokey Eco Concept-u?

Sa zadovoljstvom ćemo pomoći.

Vaš kontakt

Olgica Jovanic

Phone +38122323811