Dekoracija

Osnažite svoju robnu marku

In-Mould Labeling

IML proces pruža Vam vrhunsku dekoraciju u visokoj foto rezoluciji.


Efekti

Otkrijte novu dimenziju dekoracije: amabalaža sa mirisom, ambalaža koja menja boju, komunicira sa digitalnim napravama i još mnogo toga.

Digitalna štampa

digitalna štampa se koristi za dekoraciju malih i srednjih serija sa izvanrednim fotografskim kvalitetom..

Ofset štampa

kod velikih serija i jednostavnih motiva, ofset štampa u osam boja garantuje Vam najpovoljniji cenu.

Vaš kontakt

Dennis Lieth

Phone +49 (0) 2267 685 1152