Jokey przyłącza się do inicjatywy PREVENT Waste Alliance

Grupa Jokey dołączyła do PREVENT Waste Alliance, inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarki recyklingowej na całym świecie. Dzięki temu działaniu firma dalej rozwija swoją koncepcję Jokey Eco Concept i aktywnie przyczynia się do tego, że zużyte opakowania nie były marnowane jako śmieci, lecz jako cenne surowce były poddawane recyklingowi.

PREVENT Waste Alliance zostało założone w maju 2019 r. w Niemczech przez ponad 30 organizacji z sektorów: biznesu, nauki, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Poprzez wymianę i współpracę międzynarodową członkowie porozumienia chcą aktywnie promować rozwój funkcjonującego na całym świecie przemysłu recyklingu odpadów.

W ten sposób Jokey kontynuuje swój nieustający dialog ze stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami i grupami interesów na szczeblu międzynarodowym na temat odpowiedzialności za zasoby, ochrony klimatu i wyrzucania śmieci do morza. Jako jeden z wiodących producentów opakowań z tworzyw sztucznych, Jokey działa już w 15 krajach. Michael Schmitz, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, podkreśla, że ważne jest, aby wykorzystać tę możliwość szerokiego działania. „W ten sposób dopełniamy naszą koncepcję ekologiczną, aktywnie przejmując odpowiedzialność za nasz produkt. Chcemy wykorzystywać naszą fachową wiedzę wszędzie tam, gdzie można zaprojektować i udoskonalić zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości.

Może się to udać tylko wtedy, gdy będziemy współpracować z innymi odpowiedzialnymi podmiotami z branży przemysłowej, handlowej i polityki w celu promowania rozwoju globalnych systemów zbiórki odpadów, dążąc do stworzenia zamkniętych cyklów recyklingu materiałów".

Jokey - pionier zrównoważonego pakowania produktów

Już od początku lat 90-tych Jokey angażuje się w zwiększanie świadomości społecznej na temat wartości zużytych opakowań z tworzyw sztucznych. Od tego czasu firma przetwarza surowce wtórne ze zbiórek od konsumentów na nowe opakowania dla przemysłu innego niż przemysł spożywczy. Inicjatywy takie jak "Grey is the new green", "Simplicity makes the value" oraz członkostwo w RAL Quality Assurance Association for Recyclates from Household Recycling Collections dały w ostatnich latach dobre skutki i zwiększyły świadomość w zakresie zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych jako cennego surowca. Michael Schmitz podsumowuje, że liczba osób korzystających z surowców wtórnych używanych w przemyśle niespożywczym na szczęście stale rośnie. "Uważamy, że rozumienie inicjatywy <<zapobieganie>> jest dokładnie takie, jakie jest właściwe dla naszego zwiększonego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Ze względu na światowy wzrost konsumpcji i co za tym idzie - produkcji, pilne jest dalsze wzmacnianie ochrony zasobów. Mamy nadzieję, że w wyniku wspólnych wysiłków miejsca, w których obecnie znajdują się zanieczyszczające środowisko odpady, przejdą za kilka lat do historii”.</zapobieganie>