Prasa

WWF i Jokey: dla sprawnie działającej gospodarki obiegowej w sektorze tworzyw sztucznych

Ponowne wykorzystanie zamiast marnotrawstwa, recykling zamiast spalania: grupa Jokey i WWF Niemcy chcą wspólnie rozwijać w przyszłości funkcjonującą gospodarkę obiegową w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych.

Celem współpracy są zamknięte strumienie tworzyw sztucznych, które umożliwiają ponowne wykorzystanie i produkcję wysokiej jakości recyklatu. Grupa Jokey należy do największych na świecie producentów opakowań z tworzyw sztucznych. We współpracy z WWF rodzinna firma będzie nadal minimalizować swój ślad ekologiczny, integrować zrównoważony rozwój we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa i rozwijać skuteczne podejścia w całym łańcuchu wartości.

„Nasze myślenie i działania w Jokey są od dziesięcioleci ukierunkowane na zrównoważony rozwój”, podkreśla Jens Stadter, CEO grupy Jokey. „Ale musimy i chcemy stale się rozwijać. W obliczu dramatycznych konsekwencji zmian klimatycznych będziemy dostosowywać nasze zaangażowanie – w ramach naszych możliwości – do transformacji ukierunkowanej na cele paryskiego porozumienia klimatycznego. Kluczowym zagadnieniem naszego planu działania jest również wykorzystanie naszych zasobów materialnych. Do 2025 roku chcemy pozyskiwać 30 procent naszych surowców ze źródeł innych niż dziewicze i cyrkulacyjne oraz konsekwentnie dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest gospodarka o obiegu w pełni zamkniętym. Chcemy być pionierami w naszej branży i utrzymać wysoką jakość tworzyw sztucznych w obiegu. Koncepcja Ekologiczna w Jokey oznacza holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju, które konsekwentnie wdrażamy w całej grupie Jokey”.

Dr Martin Bethke, Dyrektor Zarządzający ds. Rynków i Przedsiębiorstw w WWF Niemcy, mówi: „Wciąż jesteśmy zbyt daleko od cyrkularności w sektorze opakowań z tworzyw sztucznych. Około połowa wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych w Niemczech jest spalana zamiast poddawana recyklingowi. Tym bardziej cieszymy się, że Jokey, jako silny partner, chce wspólnie z nami przejść z liniowej gospodarki opakowaniowej do funkcjonującej gospodarki obiegowej. Jedno jest pewne: musimy wreszcie podjąć działania na rzecz ekologicznej transformacji gospodarki. Jest to możliwe tylko w przypadku firm, które w centrum swoich działań stawiają zrównoważone gospodarowanie. Zmiana w zakresie opakowań jest również konieczna, aby zrealizować paryskie cele klimatyczne. Ostatnio wykazały to nasze badania dotyczące opakowań”.

WWF towarzyszy grupie Jokey w integracji zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, zgodnie z wizją i misją Jokey. Ponadto we współpracy z WWF to rodzinne przedsiębiorstwo wyznaczy sobie cel klimatyczny na poziomie 1,5 stopnia zgodnie ze specyfikacją Science-Based Target Initiative (SBTi) i tym samym wejdzie na opartą na naukowych podstawach ścieżkę ambitnej redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z paryskimi celami klimatycznymi. W parze będzie iść konsekwentna koncentracja na maksymalnej efektywności energetycznej i efektywności wykorzystania zasobów w całym przedsiębiorstwie. Jeszcze więcej uwagi będzie poświęcone łańcuchom dostaw i procesom tworzenia wartości, a także powstanie możliwie jak największa przejrzystość w odniesieniu do składników, wpływów społecznych i ekologicznych.

Grupa Jokey konsekwentnie podąża swoją drogą: firma opiera się na swojej kompleksowej Koncepcji Ekologicznej jako strategii zrównoważonego rozwoju i od lat prowadzi kampanię „Szary to nowy zielony” w celu szerszego wprowadzenia recyklatów na rynek. W celu osiągnięcia gospodarki w zakresie tworzyw sztucznych o większej skali obiegu, producent opakowań chce opracować i wdrożyć wraz z WWF projekty latarni morskich, na przykład w obszarach „zamkniętej pętli” dla wysokiej jakości recyklatu spożywczego lub innowacyjnych modeli wielokrotnego użytku. Partnerstwo z WWF będzie trwać do 2025 r.

O WWF

World Wide Fund For Nature (WWF) jest jedną z największych i najbardziej szanowanych niezależnych organizacji ekologicznych na świecie. Na sześciu kontynentach, w ponad 100 krajach, WWF działa na rzecz powstrzymania globalnej degradacji środowiska i zachowania biologicznej różnorodności. Ponad 6000 pracowników pracuje obecnie nad 1300 projektami mającymi na celu ochronę naszych podstaw życiowych. Celem WWF jest powstrzymanie globalnego niszczenia środowiska naturalnego i kształtowanie przyszłości, w której człowiek i przyroda żyją ze sobą w harmonii. Od kilku lat WWF intensywnie pracuje również nad kwestią plastiku i opakowań oraz analizuje, co zrobić, by opakowań było mniej i były one lepsze.

Jokey Marketing

Chętnie Ci pomożemy.

Subskrybuj nasz Newsletter!

Zapisz się teraz i otrzymuj regularnie aktualizacje o firmie Jokey, naszych produktach i usługach, a także naszych działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Subskrybuj nasz Newsletter już teraz