Oświadczenie o ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych

Popieramy ochronę prywatności naszych użytkowników. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko zgodnie z poniższym oświadczeniem o ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych (polityka prywatności).

Ustawa o ochronie danych osobowych

Jako podmiot niepubliczny obowiązują nas postanowienia federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). W celu ochrony Państwa danych osobowych podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zapewniające przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych także przez usługodawców zewnętrznych, współpracujących w ramach tej oferty. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w tym zakresie, w jakim przepisy szczególne na to zezwalają lub zgodnie z przedłożoną zgodą.

Przechowywanie danych

Podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej nasz serwer zapisuje tymczasowo dane, umożliwiające dokonanie identyfikacji (np. adres IP, data, czas odwiedzin, przeglądane strony, podejmowane działania, wywołane wcześniej strony, używana przeglądarka i system operacyjny). Nie jest przeprowadzana analiza, z wyjątkiem celów statystycznych w formie anonimowej.

Aplikowanie przez Internet

W ramach składania aplikacji o pracę w Jokey Plastik udostępniają nam Państwo swoje dane osobowe. Zostają one zapisane na naszym serwerze z uwzględnieniem przepisów prawnych o ochronie danych.

Te dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Jokey Plastik, celem dokonania oceny aplikacji. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Jokey Plastik przechowuje przekazane w procesie aplikacji dane przez 12 miesięcy, niezależnie od wyniku procesu rekrutacyjnego.

Aby móc złożyć aplikację, należy wyrazić zgodę na wymienione wyżej wykorzystanie danych. Ponadto można również żądać sprostowania nieprawidłowych danych. W takim przypadku należy skontaktować się z nami pod odpowiednim adresem e-mailowym.

Dane osobowe

Dane osobowe są informacjami służącymi do identyfikacji osób. Należą do nich takie dane, jak np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Korzystanie z formularza kontaktowego nie wymaga ujawnienia danych osobowych. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa nazwiska i adresu oraz dalszych danych, dzięki którym będziemy mogli wykonać dla Państwa zleconą usługę.

Dotyczy to na przykład wysyłania materiałów informacyjnych lub odpowiedzi na indywidualne pytania.

Zbieramy tylko te dane, które są potrzebne do prawidłowego wykonania usługi. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zleconej usługi.

Pliki cookies i usługi analityczne

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej strony internetowej stosujemy pliki cookies. Ponadto do celów statystycznej analizy zachowań użytkownika używamy pseudonimowanych plików cookies.

Nasza strona internetowa wykorzystuje Piwik - usługę analizy strony internetowej. Piwik wykorzystuje pliki cookies, tj. pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które pozwalają nam na analizę korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje dotyczące korzystania wygenerowane przez pliki cookies (łącznie z Państwa skróconym adresem IP) są przesyłane na nasz serwer i zapisywane w celach analizy korzystania ze strony internetowej, co służy optymalizacji naszej strony internetowej. Państwa adres IP podczas tego procesu staje się niezwłocznie anonimowy, przez co Państwo jako użytkownik pozostają dla nas anonimowi. Informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat Państwa użytkowania tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Opcję zapisywania plików cookies można wyłączyć, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Jednak w takiej sytuacji może się zdarzyć, że nie będzie można ewentualnie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie i analizowanie danych ze swoich odwiedzin, mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się zapisywaniu i wykorzystywaniu tych danych, klikając w poniższy link. W takim przypadku w Państwa przeglądarce internetowej zostanie zapisany tzw. Opt-Out-Cookie (odrzucenie plików cookie), w wyniku czego Piwik nie będzie gromadzić żadnych danych z sesji.

Sprzeciw zgodnie z § 13 ustęp 1 i § 15 ustęp 3 TMG (ustawy o mediach elektronicznych)

 Transmisja danych przez Internet

Tajemnica telekomunikacyjna chroni treści Państwa e-mali i formularzy przed nieupoważnionym odczytaniem i przetwarzaniem. Zwracamy jednak uwagę, że transmisja danych w Internecie nie jest w pełni bezpieczna. Nie można zatem wykluczyć możliwości, że dane mogą zostać odczytane w drodze transmisji przez osoby nieupoważnione, a nawet słałszowane lub usunięte. Jeśli chcą Państwo uniknąć ryzyka związanego z transmisją danych, prosimy przesłać do nas swoje sugestie, życzenia i propozycje, także drogą pocztową na adres wskazany w stopce redakcyjnej.

E-maile

Wysyłając do nas e-maila zawsze należy się liczyć z możliwością, że jego treść wraz z załącznikami może zostać odczytana przez osoby nieupoważnione, a nawet sfałszowana lub usunięta. Aby uniknąć tego ryzyka, alternatywnie można wysłać wiadomość drogą pocztową do firmy Jokey.

Uprawnienia użytkowników

Przysługuje Państwu prawo do bezpłatnego otrzymania - na wniosek - informacji dotyczących treści przechowywanych na Państwa temat danych osobowych, (§ 34 ustęp 1 BDSG ), jak również, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do sprostowania, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych.

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną, wskazaną w stopce redakcyjnej, lub skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych (e-mail: datenschutz@jokey.com).