Jokey Technical Service

kompleksowe wsparcie na każdym etapie

Jokey Technical Service dba o to, aby proces napełniania naszych opakowań na liniach produkcyjnych naszych klientów przebiegał sprawnie i efektywnie. Zakres naszych usług w tym obszarze obejmuje montaż na linii, optymalizację procesów, testy laboratoryjne oraz doradztwo w kwestiach zakupowych.

Jokey Technical Service jest do dyspozycji naszych klientów w przypadku konieczności optymalizacji procesów takich jak: transport, napełnianie, zamykanie, czy paletyzacja. Przykładem wsparcia może być nasza obecność w przebiegu testowym nowego opakowania na produkcji lub w przypadku zmiany produktu. W razie pojawienia się problemów, należy dostosować albo linię produkcyjną albo opakowanie. Osobą odpowiedzialną za Jokey Machine Service jest Dirk Börsch, który posiada wieloletenie doświadczenie w procesach napełniania. Dzięki ścisłej współpracy z producentami maszyn do napełniania oraz folii zabezpieczających, Pan Dirk Börsch jest kompetentnym wsparciem dla naszych klientów, zarówno w zakresie wyboru maszyny, technologii zgrzewania, a także w kwestiach zarządzania jakością oraz higieną

W trakcie projektowania opakowania, Jokey Technical Service pełni funkcję łącznika pomiędzy klientem oraz producentem maszyny, a także R&D i działem jakości. Już na samym początku projektowania Jokey Technical Service sprawdza wykonalność projektów Custom-Mould. Optymalne współdziałanie opakowania z maszyną może zostać wcześniej przetestowane przez Jokey na maszynie testowej.

Jokey Technical Service

Dirk Börsch