Fizjologicznie bezpieczne

przebadanesprawdzone dodatki i składniki

W produkcji naszych opakowań wykorzystujemy wyłącznie dodatki, które spełniają wymogi rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011, jak również przepisy rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Materiały są testowane w akredytowanym laboratorium pod kątem zgodności, jak również bezpieczeństwa żywności. Wszystkie materiały są wykorzystywane w produkcji wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych wyników.

Osoba kontaktowa

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123