Koncepcja Ekologiczna Jokey

opakowania przyjazne dla środowiska

Czy opakowanie z tworzywa sztucznego jest zaprzeczeniem ekologii? Nie, ponieważ kryteria Eco Design są definiowane tak, żeby wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. W obszarze zrównoważonego rozwoju, opakowania plastikowe, a w szczególności opakowania naszej produkcji, uzyskują bardzo dobre wyniki. Fakty mówią same za siebie.

 

 

 

Ochrona produktu.

Nowoczesne opakowanie może przyczynić się do zmniejszenia odpadów żywnościowych w handlu detalicznym. Opakowania plastikowe również mają swój udział w oszczędzaniu zasobów naturalnych, na przykład poprzez redukcję strat w transporcie, czy magazynowaniu.Ochrona Konsumentów

Opakowania z tworzyw sztucznych chronią zawartość przed psuciem i uszkodzeniami, zapewniają jakość, wytrzymałość i higienę. Z kolei opakowania UN wykorzystywane w przypadku substancji niebezpiecznych, chronią środowisko przed wpływem substancji łatwopalnych lub toksycznych. Plomby na opakowaniach plastikowych chronią przed kradzieżą oraz fałszowaniem produktów.

Efektywne wykorzystanie materiałów

Porównując opakowania plastikowe do tych produkowanych w 1991 roku, okazuje się, że na dzień dzisiejszy są one o 25% lżejsze. Jednocześnie zwiększyło się ich wykorzystanie. Aby zastąpić tworzywo sztuczne innym materiałem do pakowania, należałoby wykorzystać 4 razy więcej materiału

Recykling

Obecnie w Niemczech przetwarzanych jest prawie 100% opakowań pochodzących z gospodarstw domowych. Z tego 56% poddawanych jest recyklingowi i wykorzystywanych jako surowiec wtórny. Jeszcze 20 lat temu ilości te oscylowały w granicach 3%.

Zapraszamy do obejrzenia!

Opakowania z tworzywa sztucznego & Środowisko.

Opakowania firmy Jokey

zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Przy projektowaniu naszych opakowań zwracamy szczególną uwagę na stabilność produktu przez cały okres jego żywotności. Dzięki naszemu doświadczeniu i doskonałemu wyposażeniu technicznemu jesteśmy w stanie stworzyć innowacyjne opakowanie, które jest zarazem ekologiczne i funkcjonalne. Jokey Eco Concept to rozwiązania, które pozwalają nam i naszym klientom na uzyskanie wymiernych efektów gospodarczych przy jednoczesnej dbałości o człowieka i środowisko.

Przejmujemy odpowiedzialność

zobowiązanie wględem człowieka i natury.

Jokey aktywnie udziela się we wdrażaniu zasad Stowarzyszenia Producentów Opakowań Plastikowych oraz podczas narad Eco Design. Naszym celem jest zwalczanie zanieczyszczeń wód spowodowanych plastikami, promowanie recyklingu tworzyw i dążenie do tego by produkcja opakowań była jeszcze bardziej przyjazna środowisku. Grupa Jokey kładzie nacisk na społeczną sprawiedliwość i zgodność ze światowymi, etycznymi zasadami w całym łańcuchu wartości dodanej. Certyfikacje SEDEX i dołączenie do Kodeksu Postępowania potwierdzającego nasze nastawienie pro-społeczne oraz na etykę w działaniu .


Najwyższa wydajność energetyczna

Nieustannie inwestujemy w produkcję i rozwój technologiczny naszych zakładów w celu dalszej poprawy bilansu energetycznego. Nasze zakłady posiadają certyfikat DIN ISO 50001 i 22001 dla bezpieczeństwa żywności. Ralizowane audyty przprowadzane są zgodnie z zasadami międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem DIN ISO 14001.

Czy chcą Państwo zaintersowani poznaniem szczegółów Jokey Eco Concept?

Chętnie udzielimy informacji

Osoba kontaktowa

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123

Osoba kontaktowa

Tobias Krumm

Phone +49 / (0) 22 61 / 544 - 1445