Opakowania firmy Jokey

Zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Czy opakowanie z tworzywa sztucznego jest zaprzeczeniem ekologii? Nie, ponieważ kryteria Eco Design są definiowane tak, żeby wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. W obszarze zrównoważonego rozwoju, opakowania plastikowe, a w szczególności opakowania naszej produkcji, uzyskują bardzo dobre wyniki. Fakty mówią same za siebie.

Przy projektowaniu naszych opakowań zwracamy szczególną uwagę na stabilność produktu przez cały okres jego żywotności. Dzięki naszemu doświadczeniu i doskonałemu wyposażeniu technicznemu jesteśmy w stanie stworzyć innowacyjne opakowanie, które jest zarazem ekologiczne i funkcjonalne. Jokey Eco Concept to rozwiązania, które pozwalają nam i naszym klientom na uzyskanie wymiernych efektów gospodarczych przy jednoczesnej dbałości o człowieka i środowisko.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia!

Opakowania z tworzywa sztucznego & Środowisko.

Efektywne wykorzystanie materiałów

Porównując opakowania plastikowe do tych produkowanych w 1991 roku, okazuje się, że na dzień dzisiejszy są one o 25% lżejsze. Jednocześnie zwiększyło się ich wykorzystanie. Aby zastąpić tworzywo sztuczne innym materiałem do pakowania, należałoby wykorzystać 4 razy więcej materiału

Recykling

Obecnie w Niemczech przetwarzanych jest prawie 100% opakowań pochodzących z gospodarstw domowych. Z tego 56% poddawanych jest recyklingowi i wykorzystywanych jako surowiec wtórny. Jeszcze 20 lat temu ilości te oscylowały w granicach 3%.

Ochrona produktu.

Nowoczesne opakowanie może przyczynić się do zmniejszenia odpadów żywnościowych w handlu detalicznym. Opakowania plastikowe również mają swój udział w oszczędzaniu zasobów naturalnych, na przykład poprzez redukcję strat w transporcie, czy magazynowaniu.Ochrona Konsumentów

Opakowania z tworzyw sztucznych chronią zawartość przed psuciem i uszkodzeniami, zapewniają jakość, wytrzymałość i higienę. Z kolei opakowania UN wykorzystywane w przypadku substancji niebezpiecznych, chronią środowisko przed wpływem substancji łatwopalnych lub toksycznych. Plomby na opakowaniach plastikowych chronią przed kradzieżą oraz fałszowaniem produktów.

Przejmujemy odpowiedzialność

zobowiązanie wględem człowieka i natury.

Jokey aktywnie udziela się we wdrażaniu zasad Stowarzyszenia Producentów Opakowań Plastikowych oraz podczas narad Eco Design. Naszym celem jest zwalczanie zanieczyszczeń wód spowodowanych plastikami, promowanie recyklingu tworzyw i dążenie do tego by produkcja opakowań była jeszcze bardziej przyjazna środowisku. Grupa Jokey kładzie nacisk na społeczną sprawiedliwość i zgodność ze światowymi, etycznymi zasadami w całym łańcuchu wartości dodanej. Certyfikacje SEDEX i dołączenie do Kodeksu Postępowania potwierdzającego nasze nastawienie pro-społeczne oraz na etykę w działaniu .


Najwyższa wydajność energetyczna

Nieustannie inwestujemy w produkcję i rozwój technologiczny naszych zakładów w celu dalszej poprawy bilansu energetycznego. Nasze zakłady posiadają certyfikat DIN ISO 50001 i 22001 dla bezpieczeństwa żywności. Ralizowane audyty przprowadzane są zgodnie z zasadami międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem DIN ISO 14001.

Czy chcą Państwo zaintersowani poznaniem szczegółów Jokey Eco Concept?

Chętnie udzielimy informacji

Osoba kontaktowa

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123

Osoba kontaktowa

Tobias Krumm

Phone +49 / (0) 22 61 / 544 - 1445