Zasoby odnawialne

Surowce odnawialne: wyzwanie.

Od 2010 roku zajmujemy się zastępowaniem konwencjonalnych polimerów surowcami pochodzenia biologicznego. Jednak nie wszystko co się odbudowuje, przynosi korzyści ekologiczne - dlatego w Jokey używamy wyłącznie surowców, które posiadają uznane na całym świecie certyfikaty ich pochodzenia i skład.

Który biopolimer jest naprawdę zrównoważony?

Tylko całościowe spojrzenie na tworzywa sztuczne wykonane z zasobów odnawialnych pokazuje, czy są one naprawdę przyjazne dla środowiska. Poszerzanie terenów upraw biologicznych tworzyw sztucznych, np. trzciny cukrowej czy kukurydzy, tworzy ogromne monokultury, a tym samym powoduje utratę siedlisk przyrodniczych, wymieranie gatunków, niedobór wody, pustynnienie i stosowanie niebezpiecznych pestycydów.

Przetwarzanie, wydajność i recykling

Aby można było wykorzystać biopolimery w naszej produkcji, muszą one spełniać również inne wymagania poza certyfikacją ekologiczną - nasze standardy techniczne, jak również te dotyczące nowoczesnych, wysokowydajnych opakowań i późniejszego 100-procentowego recyklingu.

Surowe kryteria certyfikacji dla prawdziwego zrównoważonego rozwoju

W Jokey chcemy używać wyłącznie surowców pochodzących z odnawialnej produkcji, które posiadają uznane na całym świecie certyfikaty ich pochodzenia i składu. Z uwagi na to krytycznie przyglądamy się tym surowcom i ich bilansowi ekologicznemu pod kątem wpływu na klimat i różnorodność biologiczną.

Ile biopolimeru jest odpowiednie dla mojego produktu?

Możliwy udział biopolimerów waha się od 30 do 100 procent - w zależności od surowca biomasy oraz technicznych i fizycznych wymagań produktu. W naszych laboratoriach z wyprzedzeniem testujemy, który surowiec jest odpowiedni dla Twoich wymagań i w jakiej powinien być proporcji.

Kontakt z żywnością

Wszystkie produkty Jokey wykonane z nowych tworzyw sztucznych są fizjologicznie bezpieczne i są stale testowane przez akredytowane laboratoria.

Tak niezmienna jest trwałość

To może Cię również zainteresować

Surowce wtórne

Opakowania Jokey produkujemy z materiałów pochodzących nawet w 100% z recyklingu - z optymalną ochroną produktu i pełną swobodą projektowania.

Dlaczego opakowania z recyklingu powinny być standardem

Przedsiębiorstwo ekologiczne 

Konsekwentna koncentracja na maksymalnej wydajności energetycznej i zasobach ma najwyższy priorytet w Jokey i jest aktywnie promowana w całej firmie.

Więcej o strategii klimatycznej Jokey

Równowaga CO2

Celem Jokey jest neutralność klimatyczna do roku 2030. W międzyczasie oferujemy naszym klientom kompensację emisji CO2 - z certyfikatami w projektach dotyczących zrównoważonego klimatu.

Jak działa nasza kompensacja emisji dwutlenku węgla

Jokey Eco Concept

Chętnie Ci pomożemy.