Grupa Jokey

Przedsiębiorstwo rodzinne - zorientowanie na klienta na całym świecie.

Od 50 lat grupa Jokey Group jest synonimem doskonałej jakości w branży wtryskowego odlewania tworzyw sztucznych. W dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych zaliczamy się do wiodących producentów w skali światowej. Produkcję prowadzimy w 15 zakładach w 12 krajach, nasze produkty dostarczamy do klientów w 80 krajach. Zatrudniamy 2.000 pracowników, którzy w roku 2017 wygospodarowali obrót na poziomie 455 milionów euro.

Od pół wieku grupa Jokey wyznacza w swojej branży standardy w zakresie innowacyjności, najnowszej technologii oraz zrównoważenia produkcji. Charakteryzujący się intensywnym wzrostem rozwój naszego przedsiębiorstwa oraz nasz program szkolenia zawodowego były wielokrotnie nagradzane.

Siedziba Jokey Group znajduje się w Niemczech w Wipperfürth. Wspólnikami holdingu są członkowie rodziny Kemmerich, której druga i trzecia generacja kieruje przedsiębiorstwem.

Obszary działalości

Doświadczenie i kompetencja w zakresie opakowań plastikowych

Jokey International

W domach na całym świecie

Wartości

Fundament stabilności i wzrostu.

Jokey Group jest przedsiębiorstwem rodzinnym. Jest ono zorientowane na wartości rodziny przedsiębiorców, którzy zbudowali odnoszącą sukcesy grupę przedsiębiorstw na zaangażowaniu, solidności i niezawodności. Te wartości są zauważalne i obecne we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

Naturalność

Jokey jest przedsiębiorstwem prostym, rozważnym i uczciwym. Postępujemy zgodnie z maksymą: „Własność zobowiązuje“. Nasze zyski reinwestujemy w przedsiębiorstwo, a wysoki wskaźnik kapitału własnego napawa nas dumą. Nasze działania cechują skromność i autentyczność. Wobec innych ludzi zachowujemy się w sposób szczery i wiążący. Dla naszych klientów jesteśmy wiarygodnym partnerem.

Uczciwość oparta na szacunku dla wartości

Dążymy do otwartej i szczerej komunikacji. Przy tym zawsze chcemy respektować naszych partnerów i ich wartości. Popełnione błędy traktujemy jako zachętę do doskonalenia się na przyszłość. Uczciwość oparta na szacunku dla wartości otwiera naszym pracownikom nowe, wartościowe pola działania.

Jakość i kompetencja

Dążenie do wzrostu jakości i kompetencji jest dla nas ciągłym procesem. Jego początek stanowią proste rzeczy, jak czystość i porządek, a kończą ciągła optymalizacja fachowych i osobistych kompetencji każdego pracownika, przełożonego i wspólnika.

Odpowiedzialność społeczna

Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności. Dążymy do trwałej, długoterminowej polityki gospodarczej. Podczas projektowania i wytwarzania naszych produktów zwracamy uwagę na maksymalną ekologizację produkcji. Przejmujemy odpowiedzialność za dobrostan naszych pracowników i wspieramy regiony, w których żyją. Bardzo wysoko cenimy uczciwe działanie. Zobowiązujemy się do uczciwej konkurencji rynkowej.

Dyrekcja

Gwarant ciągłości.

Od lewej w prawo:

Peter Dörmbach - dyrektor finansowy (CFO)
Ralf Kemmerich - dyrektor operacyjny (COO) i wspólnik zarządzający
Jens Stadter
- dyrektor generalny (CEO)
Christof Kölschbach - dyrektor ds. bezpieczeństwa (CSO)

Ważne etapy

50 lat wzrostu i innowacyjności.

Historia przedsiębiorstwa rozpoczęła się w roku 1968 w Fähnrichstüttem pod Wipperfürth, w regionie Bergisches Land: Josef Kemmerich rozpoczął w warsztatowej hali o powierzchni 200 m² i zatrudniając 9 osób produkcję wiaderek ze sztucznego tworzywa dla przemysłu wyrobów ciekłych. Firmę nazwał odpowiednio do swoich inicjałów "Jokey Plastik". Po trzech latach do zarządu spółki dołączyli jego synowie: Karl-Heinz, Egon, Werner i Herbert. Firma szybko rozwijała się. Spółka Jokey ekspandowała w kraju i zagranicą, wprowadzając z sukcesem na rynek opakowanie na farby i wsady ciężkie Jokey Euro Tainer. Dzisiaj Jokey Group należy do wiodących w skali międzynarodowej liderów przemysłu opakowań.

Więcej informacji...

Nagrody

  • 6-krotny laureat nagrody TOP 500 Job CreatingEntrepreneur, Europe̕s 500 (2001, 2002, 2003, 2004,2005,2007)
  • Finalista “Entrepreneur of the Year, Ernst & Young (2002/2009)
  • Nagroda iFproducts design, Międzynarodowego Forum Projektowego GmbH (2008)
  • Top 500, największe przedsiebiortswa rodzinne w Niemczech, Wirtschaftsblatt (2013)
  • Wiele nagród i nominacji z branży opakowaniowej

Kontakt dla mediów

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123