Mechanik Form Wtryskowych - Montaż i utrzymanie form wtryskowych

Aufgabenbereich

 • Montaż form wtryskowych
 • Prace ślusarskie i elektryczne przy formach
 • Wykonywanie bieżących napraw i usprawnień form


 • Wykształcenie średnie techniczne – preferowane mechanik
 • Dobra znajomość rysunku technicznego
 • Umiejętność wykonywania pomiarów, dbałość o najwyższą jakość
 • Znajomość i przestrzeganie zasad BHP podczas pracy z maszynami w ruchu
 • Umiejętność bezkonfliktowego działania w zespole w sytuacjach stresowych

Ihr Profil

 • Umiejętność obsługi konwencjonalnych obrabiarek (szlifierka do płaszczyzn, frezarka, tokarka)
 • Uprawnienia SEP
 • Umiejętność czytania rysunków 2D i 3D
 • Doświadczenie w serwisie form wtryskowych
 • Znajomość budowy form wtryskowych i ich działania
 • Umiejętność obsługi maszyn CNC
 • Ukończony kurs na obsługę suwnic
 • Znajomość języka niemieckiego / angielskiego


 • Przeprowadzanie bieżących napraw i zapewnienie sprawności technicznej form
 • Wykonywanie prac przewidzianych w instrukcjach przeglądów i konserwacji form wtryskowych
 • Wymiana/naprawa instalacji elektrycznej formy
 • Raportowanie usuwanych awarii i wykonywanych przeglądów
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i P-Poż. i procedur zakładowych obowiązujących  w firmie
 • Przestrzeganie Regulaminu Pracy oraz zasad systemu zarządzania jakością

Unser Angebot

 • Pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie wykorzystującej nowoczesne technologie
 • Uczestnictwo w szkoleniach, możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę ukierunkowane na długotrwałą współpracę
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin (praca  2 zmianowa)
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

Jokey Plastik Blachownia
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
e-mail: rekrutacja.produkcja@jokey.pl

Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner

Sie haben noch Fragen?

Wir beantworten gerne Ihre E-Mail: karriere@jokey.com

Oder wenden Sie sich direkt an Ihren Ansprechpartner:

Joanna Jaskuła
Standort: Polonia
Joanna.Jaskula@jokey.com
+48 77 40 60 – 906