Hodnoty & vyznamenání

Žít zodpovědnost. Vytvářet trvalou udržitelnost. Zajistit budoucnost.

Idea pospolitosti formuje firemní kulturu rodinného podniku Jokey více nežli kterákoliv jiná. Zaměřuje se na žité hodnoty podnikatelské rodiny Kemmerichů a je realizována v týmovém duchu všech spolupracovníků - bez ohledu na hranice a věk. Tak přebíráme zodpovědnost a vytváříme udržitelnou základnu pro budoucí generace.

Být jako rodina vzorem. Naše hodnoty.

Za naši dobrou pozici na trhu vděčíme udržitelné obchodní strategii, která je ovlivněna hodnotami, které rodina majitelů zastupuje navenek i uvnitř. Ty jsou základními pilíři našich rozhodnutí. Dnes i do budoucna.

Stabilita

Jokey si je vědoma tradic a je i moderní. Je globálním parnerem a zároveň regionálně zakořeněna. Naše zisky reinvestujeme. Vysoký podíl vlastního kapitálu nám dodává stabilitu na neklidných trzích i agilnost, pokud se jedná o inovace, kvalitu, servis a udržitelnost.

Oceňovaná upřímnost

Komunikujeme otevřeně, čestně a transparentně. Zpětnou vazbu považujeme za pobídku ke zdokonalení. Prostřednictvím oceňování upřímnosti otevíráme našim spolupracovníkům nové prostory k realizaci. Jsme důvěryhodným partnerem pro naše zákazníky, partnery a investory.

Kvalita a kompetence

Naše usilování o kvalitu a kompetenci nás provází denně a všude. Začíná u jednoduchých věcí, jako jsou důkladnost a pořádek, a sahá až ke kontinuálnímu rozvíjení odborných a osobnostních kompetencí každého zaměstnance, každé vedoucí pracovní síly a každého obchodního společníka.

Ekologická a sociální zodpovědnost

Jako rodinná firma bereme svoji zodpovědnost vůči lidem a přírodě velmi vážně. Jako jistý, stabilní a vůči krizím odolný zaměstnavatel. Jako garant udržitelné obchodní politiky. A jako pionýr v oblasti trvale udržitelných obalů a spolutvůrce ekologické rovnováhy.

Vyznamenání

Inovace, nejnovější technologie nebo téma trvalá udržitelnost - stále znovu stanovujeme pravidla našeho oboru. Několikrát jsme již byli vyznamenáni pro náš rychlý rozvoj zaměřený na růst firmy, náš udržitelný obalový design i naše odborné vzdělávání.

  • Top 500, Největší rodinné firmy v Německu, Wirtschaftsblatt 2013
  • BME-Innovationspreis 2017, cena za inovaci u Spolkového svazu pro materiálové hospodářství, nákup a logistiku
  • Pečeť kvality „Vyznamenaný vzdělávací podnik“ pro všechny čtyři závody Jokey (Wipperfürth, Gummersbach, Lindlar, Sohland), Zisková dílna 2022/23
  • Důležitá vyznamenání v oboru obalů, především k tematice trvalé udržitelnost

Skupina Jokey

Celosvětově působící firma blízká zákazníkovi.

Více o našem podniku

Práce u firmy Jokey

Jaký jsme zaměstnavatel.

Výhody zaměstnání u Jokey

Charakteristické pro Jokey

Tři zaměsnanci sdělují svůj názor.

K rozhovorům

Volná pracovní místa

Objevte v přehledu svoje kariérní možnosti a nastupte k zodpovědné mezinárodní rodinné firmě!

Objevte nabídku volných pracovních míst u Jokey

Jokey Info

Máte otázky?

Rádi Vám pomůžeme.