Jokey Technical Service

Podpora pro váš proces plnění.

Technický servis Jokey zajišťuje, aby naše obaly fungovaly na plnicích linkách našich zákazníků efektivně a bez problémů. Ostatní naše služby zahrnují seřízení linky a optimalizaci procesů, laboratorní testování a poradenství při nákupu zařízení.

Technický servis Jokey je k dispozici našim zákazníkům vždy, když mají být optimalizovány procesy, jako je odebírání nádob, vedení, plnění, utěsnění, zavíčkování a paletizace. To znamená například asistenci při zkušebním provozu nové obalové linky nebo při změně produktu. Pokud se vyskytnou problémy, provedeme potřebné úpravy buďto u obalu, nebo na plnicí lince. Hlavní odpovědnost za Jokey Maschine Service (Strojní servis) má Dirk Börsch, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti plnicích procesů a úzce spolupracuje s předními výrobci plnicích zařízení a uzavíracích systémů. Při výběru zařízení bude Dirk Börsch kompetentním partnerem i pro zákazníky v oboru těsnicí techniky nebo v oblasti řízení jakosti a hygieny.

Při vývoji produktů působí Technický servis Jokey jako spojovací článek mezi zákazníkem, výrobcem strojů a oddělením výzkumu, vývoje a zajištění kvality. Projekty s výrobou formy na zakázku jsou funkčně přezkoumávány Technickým servisem Jokey již ve fázi jejich vývoje. Na zařízeních v laboratoři Jokey může být také předem otestována nejlepší možná interakce mezi obalem a zařízeními.

Jokey Technical Service

Dirk Börsch