Jokey Design Service

Jokey Design Service

Profesionální obalový design.

K 70 až 85 procentům všech nákupních rozhodnutí dochází spontánně v místě prodeje. Atraktivní design obalu přitom hraje klíčovou roli: přitahuje a láká spotřebitele k výběru. Obal je hlavním prodejcem produktu. Žádné jiné reklamní médium nedosahuje takového kontaktu se zákazníky. Dokonce i po uskutečnění nákupu bude samotný obal inzerovat váš produkt a podpoří opakované nákupy.

Kompletní servis pro váš obalový design.

Designový servis Jokey jsme vytvořili proto, abychom vám umožnili zajistit plný prodejní potenciál vašich obalů. Jako poskytovatel kompletního servisu v oblasti designu obalů vás budeme podporovat od poradenství až k tvorbě tiskových předloh.

Designový servis Jokey vytvoří váš obalový design pro každý z našich standardních obalů nebo pro výrobu obalu na zakázku. Navrhneme pro vás obal, který bude apelovat na vaši cílovou skupinu, bude autenticky a emocionálně propagovat váš produkt, a ten pak bude jasně rozpoznatelný jako váš značkový výrobek.

Tvorba

Od poradenství k designu.

Při konzultaci s vámi prodiskutujeme vaše očekávání ohledně designu a charakteristiky obalu, kterých je třeba docílit. Pak naši designéři vytvoří prvotní koncept. Naši zkušení odborníci přesně vědí, co je technicky možné a jak dosáhnout optimálního reklamního účinku.

Doporučíme vám barvu nádoby, která odpovídá vaší značce a vašemu produktu. Kontejner, ucho a víko mohou být vyrobeny v různých barvách. Jádrem kreace je uspořádání motivů, textů, loga atd. Je možné potisknout všechny stěny nádoby i víko. V závislosti na obsahu a cílech také například navrhujeme vhodné doplňky nebo použití recyklovaných materiálů.

Vizualizace

Pohled na rotující design vašeho obalu ve 3D.

Naši koncepci představujeme jako vizualizaci rotujícího digitálního 3D obrazu. Díky tomu budete moci realisticky návrh posoudit a prozkoumat ho ze všech stran. Po konzultaci s vámi a po vašem odsouhlasení budeme vytvářet finální vzhled obalu s potiskem.

Usnadnění pro testování výrobků.
Pokud si chcete nejprve ověřit nový design vašich obalů, jsme schopni zajistit 3D vizualizaci. Následují úpravy konstrukčních prvků, jako jsou barevné provedení obalu, motivů nebo textu, které se dají provést velmi rychle. Dokonce i pro reálný test, prezentaci nebo výstavu firma Jokey nabízí řešení: můžeme nabídnout potisk malé série s použitím digitálního tisku.

Předtisk

Technicky perfektní tiskové předlohy

Naši tiskoví specialisté vytváří tiskové předlohy pro tiskové motivy vašeho obalu. Ať už se jedná o značení ve formách metodou In-Mould-Labeling, digitální tisk nebo ofset – zajišťujeme správný postup provedení etiket a správné nastavení všech parametrů potřebných pro dokonalý výsledek tisku. Jako přední výrobce můžeme těžit z našich zkušeností nabytých při tvorbě mnoha tisíců tiskových motivů.

Tisk

Finální proces.

Jokey nabízí nejnovější stav techniky zpracování. Brilantní způsob nanášení etiket ve formách umožňuje vytvořit emotivně silné motivy v kvalitním vysokém rozlišení. Do etikety zhotovené ve formě mohou být začleněny dokonce i multisenzorické efekty a prvky digitální interakce. U malých ploch vyrábíme srovnatelně kvalitní etikety pomocí digitálního tisku. Dokonce i klasický ofsetový tisk nabízí atraktivní možnosti designu.

Promluvte si s námi!

Designový servis Jokey je váš partner pro kreativní obalový design se silnou prodejní schopností.

Jokey Design Service

Hartmut Karsubke

Phone +49 (0) 2261 544 - 1351