Fyziologická nezávadnost

Testované přísady a materiálové složky.

Osvědčené příměsi a přísady. Pro výrobu našich obalů používáme
výlučně přídatné látky, které splňují požadavky nařízení Komise (EU) č. 10/2011 a zákonná ustanovení nařízení (ES) č. 1935/2004. Tyto materiály jsou také z hlediska dodržování předpisů a bezpečnosti potravin testovány akreditovanou laboratoří. Všechny materiály jsou použity při výrobě až po obdržení zkušebního protokolu s pozitivním výsledkem.

Kontaktní osoba

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123