Druhotné suroviny

Recyklace obalů pro nepotravinářské výrobky.

Nátěrové hmoty, stavební materiály, chemikálie a jiné nepotravinářské výrobky mohou být baleny stejně dobře a bezpečně v našem recyklovaném obalu, jako je tomu u obalů z nových plastů. Stříbrnošedá barva druhotných surovin se dá optimálně vylepšit pomocí nanášení etiket ve formách. Tím se otevírají mnohé možnosti pro kreativitu, což přispěje k vyniknutí vašeho produktu v místě prodeje, a také díky tomu přilákáte zodpovědného spotřebitele. Kromě recyklovaných materiálů používáme recyklovatelné procesní odpady, takzvané „regranuláty“, z naší vlastní produkce.

Kontaktní osoba

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123