Plastové obaly Jokey

Prokazatelně udržitelné.

Plastové obaly a ekologie? Není to protimluv? Ne, protože kritéria ekologického designu jsou definována jako nejvyšší možná funkčnost s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Pokud jde právě o udržitelnost, plastové obaly všeobecně, a zejména plastové obaly Jokey, se osvědčují velmi dobře. Přesvědčte se sami.

Při vývoji našich obalů klademe důraz na maximální udržitelnost během celého životního cyklu výrobku. Díky našim zkušenostem a našemu pokrokovému technickému vybavení jsme schopni produkovat ekologické obaly s funkčním designem dle současných trendů. Ekologický koncept Jokey znamená obalové řešení, které nám i našim zákazníkům umožní kombinovat hospodářský úspěch se zodpovědným přístupem k lidem a k životnímu prostředí.

 

 

Podívejte se na video!

Plastové obaly a životní prostředí

Úspora materiálu

Ve srovnání s rokem 1991 jsou dnešní plastové obaly lehčí o více než 25 %. Současně byla zvýšena jejich výkonnost. Pokud byste chtěli vyměnit plast za jiné obalové materiály, museli byste použít čtyřikrát tolik materiálu.

Použitelnost

V současné době se v Německu opakovaně používá téměř 100 % obalů pro domácnosti. Z toho se 56 % recykluje a znovu zpracovává jako druhotná surovina. Před 20 lety činila míra využití přibližně jen 3 %.

Ochrana produktu

Optimalizovaný plastový obal snižuje plýtvání potravinami v maloobchodě. Dokonce i v nepotravinářském sektoru plastové obaly napomáhají k menším ztrátám při dopravě a skladování a tím šetří cenné přírodní zdroje.Ochrana spotřebitele

Plastové obaly chrání obsah před znehodnocením a poškozením, zajišťují kvalitu, trvanlivost a hygieničnost. Naopak obaly pro nebezpečné zboží odpovídající konvencím OSN mohou chránit životní prostředí před toxickým nebo hořlavým obsahem. Uzávěry, které indikují porušení plastového obalu, slouží jako ochrana proti krádeži a plagiátorství.

Přebíráme zodpovědnost

Závazek vůči lidem a přírodě.

Firma Jokey je aktivně zapojena ve výboru asociace pro ochranu životního prostředí průmyslového sdružení IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen pro plastové obaly a zasedá u kulatého stolu pro „Eco Design“. Naším cílem je boj proti znečištění oceánů plasty, podpora recyklace plastů a snaha, aby se obalová technika stala šetrnější k životnímu prostředí. Jokey Group věnuje pozornost sociální spravedlnosti a dodržování celosvětových etických norem v celém hodnotovém řetězci. Certifikace SEDEX a naše uznání GKV kodexu chování dokumentují naši etickou a sociální orientaci.


Maximální energetická účinnost.


Neustále investujeme do výroby a rozvoje technologie v našich závodech, abychom ještě více zlepšili naši energetickou bilanci. Naše závody jsou certifikovány dle norem DIN ISO 50001 a 22001 pro bezpečnost potravin. V současnosti se realizují audity podle mezinárodní normy environmentálního managementu ISO 14001.

Chcete se dozvědět více o ekologickém konceptu Jokey?

Budeme vás rádi informovat.

Kontaktní osoba

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123

Kontaktní osoba

Tobias Krumm

Phone +49 / (0) 22 61 / 544 - 1445