100% recyklovatelnost

Z obalu se vyrobí obal a z něj další obaly...

Klademe velký důraz na to, aby plasty a dekorace, které používáme, byly recyklovatelné ze 100 %. Obaly Jokey jsou vyráběny z polyolefinů, zejména polypropylenu a polyethylenu. Polyolefiny jsou ideální pro recyklaci. Obaly Jokey mohou být plně využity v procesu recyklace a dají se znovu použít a znovu recyklovat bez ztrát na technické kvalitě.


Initiative Grey


Jokey calls upon using recycled plastic. The Jokey group, which is operating on an international basis, calls upon producers and consumers to prefer packaging made of recycled material. The aim of Jokey’s initiative “grey” is to promote recycling more strongly and the reduction of environmental pollution and packaging waste.

Read more....


Kontaktní osoba

Michael Schmitz

Phone +49 / (0) 22 67 / 685 - 1123