Tisk

WWF a Jokey: Pro fungující oběhové hospodářství v oblasti plastů

Opětovné použití místo plýtvání, recyklace místo spalování: skupina Jokey a WWF Německo chtějí v budoucnu společně podporovat fungující oběhové hospodářství v oblasti plastových obalů.

Jedním z cílů spolupráce jsou uzavřené toky plastů, které umožní opětovné použití vysoce kvalitního recyklátu. Skupina Jokey je jedním z největších světových výrobců plastových obalů. S WWF jako partnerem bude rodinná společnost pokračovat v minimalizaci své ekologické stopy, v integraci udržitelnosti do všech oblastí své činnosti a v rozvoji účinných postupů v rámci hodnotového řetězce.

„Myšlení a jednání ve společnosti Jokey jsou již po celá desetiletí zaměřeny na udržitelnost," zdůrazňuje Jens Stadter, generální ředitel skupiny Jokey. „Musíme a chceme se však neustále vyvíjet. Vzhledem k dramatickým důsledkům změny klimatu se v rámci našich možností zavážeme k transformaci zaměřené na splnění cílů Pařížské dohody o klimatu. V této souvislosti náš akční plán klade důraz také na využívání našich materiálních zdrojů. Do roku 2025 chceme získávat 30 % surovin z jiných než primárních a oběhových zdrojů a důsledně prosazovat cíl plně oběhového hospodářství. Chceme se stát průkopníky v oboru a udržovat vysokou kvalitu plastů v oběhu. Ekologická koncepce skupiny Jokey představuje komplexní přístup k udržitelnosti, který důsledně uplatňujeme v rámci celé skupiny."

Dr. Martin Bethke, obchodní ředitel pro trhy a obchod WWF Německo, říká: „K oběhovému hospodářství v oblasti plastových obalů máme stále příliš daleko. Přibližně polovina všech plastových obalů v Německu se místo recyklace spaluje. O to více nás těší, že společnost Jokey jako silný partner chce společně s námi řídit přechod od lineárního obalového hospodářství k fungující oběhové ekonomice. Jedno je jasné: v oblasti ekologické transformace ekonomiky musíme konečně začít jednat. Toho však lze dosáhnout pouze ve společnosti, pro níž je nejdůležitějším hlediskem udržitelné hospodaření. Zásadní změna v oblasti obalů je nutná také s ohledem na splnění pařížských cílů v oblasti klimatu. To nedávno ukázala i naše studie zaměřená na obaly."

WWF podporuje skupinu Jokey v integraci udržitelnosti do všech oblastí její činnosti v souladu s vizí a posláním skupiny. Kromě toho bude rodinná společnost spolupracovat s WWF na stanovení klimatického cíle 1,5° na základě vědecky podložené cílové iniciativy (SBTi), a tedy bude postupovat cestou založenou na vědeckých poznatcích k ambicióznímu snížení emisí skleníkových plynů v souladu s pařížskými klimatickými cíli. Současně se bude aktivně zaměřovat na maximální energetickou účinnost a efektivní využívání zdrojů v celé společnosti. Ještě větší pozornost bude věnována dodavatelským řetězcům a procesům s přidanou hodnotou, přičemž bude kladen důraz na co největší transparentnost týkající se účinných látek a sociálních a ekologických dopadů.

Skupina Jokey tak důsledně pokračuje ve své cestě: přijala komplexní „ekologickou koncepci" jako strategii udržitelnosti a již několik let realizuje kampaň "Grey is the New Green“ zaměřenou na větší prosazení recyklátů na trhu. V zájmu dosažení účinnějšího oběhového hospodářství plastů chce společně s WWF navrhnout a realizovat pilotní projekty, např. „uzavřenou smyčku" pro vysoce kvalitní potravinářský recyklát nebo inovativní model opakovaného použití. Partnerství s WWF bude v první fázi trvat do roku 2025.

O WWF

Světový fond na ochranu přírody (WWF) je jednou z největších a nejuznávanějších nezávislých ekologických organizací na světě. WWF působí na šesti kontinentech ve více než 100 zemích. Usiluje o zastavení globálního zhoršování životního prostředí a ochranu biologické rozmanitosti. V současné době pracuje jejích více než 6000 zaměstnanců na 1300 projektech zaměřených na ochranu přírodních zdrojů a životních podmínek. Cílem WWF je zastavit celosvětové ničení životního prostředí a vytvořit budoucnost, v níž budou lidé a příroda žít ve vzájemné harmonii. WWF se již několik let stále více zabývá také problematikou plastů a obalů, jakož i možnostmi, jak dosáhnout přechodu na využívání menšího množství obalů, které však budou mnohem kvalitnější.

Odebírejte zpravodaj Jokey!

Zaregistrujte se a budete dostávat pravidelné aktualizace o Jokey, našich produktech, službách a aktivitách týkajících se tématu urdržitelnost.

Odebírat zpravodaj