Preface

Proč potřebujeme plast – a proč ho musíme recyklovat.

Lehký, odolný, nepropustný, hygienický – plast jako balicí materiál nabízí rozhodující výhody. Ne nadarmo je to obalový materiál, který celosvětově drží pohromadě toky zboží a řetězce vytvořených hodnot. O to důležitější bude ho považovat za cennou surovinu a zachovávat ho v plném objemu v oběhu.

 

 

Jak zajistit bezpečné a efektivní zásobování brzy již téměř osmi miliard lidí? A zároveň také zodpovědné zacházení s energií, zdroji a životním prostředím? Plastové obaly zde mohou poskytnout zásadní příspěvek, pokud ve společnosti dojde ke změně způsobu myšlení, tedy k silnějšímu uvědomění si nejen významu, ale zároveň i potenciálu recyklace.

A také k diferencovanému, na faktech založenému ocenění trvalé udržitelnosti obalů.

Funkce obalu s faktorem udržitelnosti.

 • Ochraňuje produkty před přepravními škodami a ztrátami
 • Prodlužuje trvanlivost
 • Zajišťuje udržení chuti a aromatu
 • Fyziologicky nezávadný a hygienický
 • Jednoduché zacházení, přesnější porcování a dávkování
 • Snižuje potřebu místa a energie při skladování a transportu
 • Poskytuje orientaci a umožňuje rozpoznání značky

 

 

Mnoho výhod, nepatrná váha:

 • Lehký
 • Nerozbitný a odolný
 • Všestranný, tvárný, pružný
 • Vysoká těsnost
 • Odolnost vůči chemikáliím a teplotám
 • Technicky efektivní a zatížitelný
 • Až stoprocentně recyklovatelný s nízkým energetickým nákladem

 

 

Už jste věděli?

40% sklizně v rozvojových zemích přijde vniveč kvůli chybějícím obalům.

53% o tolik vyšší by byla spotřeba hmotnosti obalů v tunách, pokud bychom místo plastu užívali jiné obalové materiály.

1990 uvedla firma Jokey na trh první kbelík ze 100% recyklátu – a tím v Německu spoluvyvinula duální systém.
(dvi brožura „365 Tage stets zu Diensten“ 2019; studie GVM „Was wäre ohne Plastikverpackungen“ 2002)

Náš cíl: oběhové hospodářství.

Plast je tím udržitelnější, čím déle ho jsme schopni aktivně využívat v koloběhu opětovného zhodnocování. Bezpodmínečně nutné je proto uvědomělé zacházení s odpady a recyklace. Jako jeden z největších producentů neseme také zvláštní míru zodpovědnosti. Abychom jí dostáli, vyvinuli jsme hlavní směrnici, podle které naše obaly poměřujeme: Ekologický koncept firmy Jokey.

 

 

Ekologická společnost

Udržitelnost obalu začíná u firmy, která ho produkuje.

Jako rodinná firma myslíme na budoucnost. Naše strategie spočívá na třech pilířích: zdravý růst, ekologické jednání a sociální zodpovědnost. Věříme, že podnikatelský úspěch zavazuje k uvážlivému postoji vůči lidem a přírodě. Naší vizí je stát se do roku 2030 klimaticky neutrálními.

 

 

Naše vize: do roku 2030 klimatická neutralita.

Pracujeme na tom na mnoha úrovních: naše týmy u kontinuálně produkují inovativní myšlenky týkající se trvalé udržitelnosti ve všedním pracovním dni u Jokey. Ty zahrnují jak malé úspory energie a materiálu, tak i rozsáhlé investice do efektivních a zdroje šetřících technologií.

Náš balíček opatření

 • Přechod na efektivní elektrické vytlačovací stroje
 • Využití odpadního tepla vznikajícího provozem strojů k energetickým účelům
 • Nulová ztráta granulátu: výrobní zmetky jsou recyklovány
 • Kontinuální ivestice do technického vybavení budov našich závodů
 • Zavedení fotovoltaiky pro získávání energie
 • Certifikace podle normy energetické efektivity DIN ISO 50001
 • Norma managementu životního prostředí DIN ISO 14001 v realizaci

 

 

Naše síla: naši zákazníci a partneři.

Důležitým pramenem inovativních nápadů je pro nás dlouholetý úzký kontakt s našimi zákazníky a partnery. Mnoho cenných podnětů a impulsů týkajících se udržitelnosti získáváme také díky spolupráci při rozvoji nových trhů a s ní spojeným neustálým dialogem.

Základy pro budoucnost byly nastaveny.

Naše klimatická strategie pamatuje ve všech místech sídla firmy na kontinuální a intenzivní investice do energeticky úsporných technologií šetřících zdroje. Náš vysoký podíl vlastního kapitálu nám poskytuje jistou základnu a svobodu jednat nezávisle na krátkodobých hospodářských výsledcích.

 

 

Plná zodpovědnost

Naše zodpovědnost nekončí tam, kde obal opouští továrnu.

Energicky se zasazujeme také o to, aby se obal vracel zpět do oběhu surovin. Z toho důvodu vedeme neustálý otevřený dialog se zákazníky, partnery, svazy a nevládními a obecně prospěšnými organizacemi (NGO).

 

 

Více než jen image, my jednáme

V rámci celého řetězu tvorby hodnot v produkci.

Naše odborné znalosti uplatňujeme všude tam, kde může být nastolena udržitelnost. Již na počátku 90. let jsme se v rámci Nařízení o obalech v Německu aktivně zasazovali o rozvoj odpadových infrastruktur. Dnes se angažujeme v problematice dalšího globálního vývoje udržitelného oběhového hospodářství a o ochraně našeho společného životního prostředí.

Chceme být tím, kdo udává tón. Díky skutečným opatřením docílit skutečné udržitelnosti.

Kromě jiného spolupracujeme s mezinárodně působícími iniciativami jako jsou PREVENT Waste Alliance, Circular Plastics Alliance (CPA) nebo Waste Free Oceans (WFO). Jsme přesvědčeni o tom, že zásadní změna směru se může uskutečnit jen díky kooperaci všech zodpovědných aktérů z oblasti průmyslu, obchodu, politiky a občanské společnosti – a to bez ohledu na hranice.

 

 

Vyrovnání CO2

Klimatická neutralita je velkým úkolem.

Pro nás, jako pionýra v oblasti udržitelnost, je cílem klimaticky neutrální obal. Do té doby, než bude Jokey schopna pracovat zcela CO2 neutrálně, nabízíme našim zákazníkům Vyrovnání CO2 certifikáty a udržitelnými klimatickými projekty. Zde spolupracujeme se sítí nevládních a obecně prospěšných organizací a jinými investory.

 

 

Klimatická neutralita do 2030.

A do té doby vyrovnání klimatické bilance

Podporované projekty zahrnují registraci a relizaci podle CDM (Clean Development Mechanism) se značkou kvality Gold-Standard – tedy nejpřísnějším existujícím standardem pro projekty ochrany životního prostředí. Kompenzace je dobrovolná a uskutečňuje se pomocí dobropisů na snížení emisí (certifikáty), jimiž je vyrovnáváno množství emisí vzniklé během výrobního procesu.

Kooperace – klíč k úspěchu.

Abychom pro Vás našli vhodné projekty, zaměřujeme se na odborné posudky o podpoře ekologicky udržitelého a hospodárného jednání. V rámci našich inovativních programů pracujeme s propojenými organizacemi a start-upy, které společně rozvíjejí nápady pro trvale udržitelné využití suroviny a materiálu plast.

 

 

Kontakt s potravinami

Průběžně testovány a stoprocentně recyklovatelné

Všechny obaly Jokey vyrobené z nových plastů splňují vysoké standardy pro potravinovou bezpečnost FDA a EFSA a jsou neustále testovány. Obsahují jen povolené látky a aditiva a jsou stoprocentně recyklovatelné. Takto zmlazují koloběh recyklátu díky vysoce kvalitnímu, fyziologicky nezávadnému monomateriálu.

Neexistuje nic trvale udržitelnějšího, nežli jogurt, který vydrží až do té doby, dokud není sněden.

Naše plastové obaly zajišťují hygienu a kvalitu a chrání spolehlivě svoji náplň před zkázou a poškozením – a to i na tisícikilometrové vzdálosti. Prodloužení trvanlivosti dosažené díky plastovým obalům je tedy proto zvláště hospodárné, šetří cenné zdroje a chrání klima.

 

 

Recyklátové obaly v sektoru potravin

Současné recyklační procesy produkují recykláty, které se ale pro kontakt s potravinami z důvodů přísných kritérií stále ještě nehodí. Zde pracujeme na zárodcích řešení, jako je Closed Loops (uzavřené cykly) a sledujeme vývoj budoucích zhodnocovacích procesů.

Fyziologicky nezávadné

Pro výrobu využíváme výlučně suroviny a aditiva, které odpovídají Nařízením (EU) č. 10/2011 a zákonným předpisům Nařízení (EG) č.1935/2004 a byly testovány akreditovanými laboratořemi.

 

 

Druhotné suroviny

Nejlepší obal už jednou obalem byl.

Barvy, stavební hmoty, chemie a jiné nepotravinářské produkty jsou v našich obalech ze 100% recyklátu zabaleny stejně tak dobře jako v nových plastech. Vysoká funkcionalita a současně ekologicky hodnotný přínos k ochraně zdrojů – s mnoha možnostmi úprav, od barvy až po etiketování ve formě.

Myšlenka, která předběhla svět.

Z recyklovaných plastů vyrábí firma Jokey obaly pro nepotravinářský průmysl již dlouho. recykláty ze spotřebitelských plastů (Post-Consumer-Rezyklate - PCR) pocházejí přitom ze sbírek surovin blízkých domácnostem. Náš šedý recyklátový kbelík byl poprvé představen již v roce 1991. Tehdy ale ještě nezpůsobil žádný velký průlom.

 

 

Zasloužený návrat recyklovaného obalu

Postoj k recyklátům se v současnosti mění. Koneční spotřebitelé zohledňující životní prostředí si přejí především obaly udržitelné. Pro plniče je důležitý nejen ekologicky hodnotný příspěvek k ochraně zdrojů, nýbrž i vysoká funkcionalita a ušlechtilý design. Naše recyklátové obaly splňují obojí.

Plná funkčnost produktu

Recyklátové obaly Jokey se liší od obalů z nových plastů v zásadě jen šedou základní barvou. Nabízejí tutéž ochranu produktu a na koncového zákazníka působí stejně tak „nově“. Navíc mohou být atraktivně zušlechtěny díky všem možnostem procesu etiketování ve formě.

 

 

Pestrobarevný obalový design

Ať už pro Vaše řešení využijete základní šedou barvu, nebo ji skryjete za velkoplošnou etiketou– vychutnejte si plnou svobodu volby designu, abyste Váš produkt uvedli na scénu na místě prodeje a díky Vašemu zodpovědnému příspěvku na posílení oběhového hospodářství získali nové zákazníky.

Možnosti řešení s Jokey Individual

Naše vize: recyklátové obaly jako stadard v nepotravinářské oblasti

Zavedením značky zboží RAL-Gütezeichen %-Recycling-Kunststoff a naší kampaně pro recykláty „Šedá je nová zelená“ dáváme jasná znamení. Jedno je totiž jisté, bez zpracování recyklátů ze spotřebitelských plastů (PCR) není možné udržitelné oběhové hospodářství realizovat.

 

 

Zvláštní recykláty

Jokey je partnerem iniciativy Waste Free Oceans (WFO) a vyvíjí také obaly s podíly recyklovaných plastů z oceánu (OBRP). Ty mají původ v mořském průmyslu. Cílem je zamezit prostřednictím stažení starých rybářských sítí nebo tuhých plastových odpadků jejich divoké likvidaci v moři. Suroviny vyprodukované z těchto zdrojů mohou být opět použity k výrobě nových obalů.

Recyklát jako velvyslanec

V roce 2019 jsme poprvé vyrobili naše plastové obaly v barvě modrého oceánu. Obsahují 25% recyklovaného plastu pocházejícího z oceánu a 75% recyklátu ze sbírek použitých plastů spotřebitelů. Vtištěný apel „Keep nature clean“ má motivovat k tomu, aby použité obaly nebyly likvidovány v přírodě. Proto jsme kbelíky s certifikací RAL rozmístily ve školách jako nádoby pro sběr odpadu.

 

 

Obnovitelné suroviny

Obnovitelné suroviny: výzva

Od roku 2010 se zabýváme náhradou konvenčních polymerů biologickými surovinami. Avšak ne všechno, co dorůstá, je ekologicky prospěšné. Proto používáme u Jokey jen ty suroviny, které se mohou prokázat mezinárodně uznávanými certifikáty o svém původu a složení.

 

 

Který biopolymer je skutečně udržitelný?

Teprve celostní pohled na umělé hmoty z obnovitelných surovin ukáže, zda jsou skutečně ekologicky přijatelné. Rozšíření obdělávaných ploch kvůli bioplastům vznikajícím na bázi cukrové třtiny nebo kukuřice vytváří obrovské monokultury a zapříčiňuje tak ztrátu přirozeného životního prostředí, vymírání druhů, nedostatek vody, tvorbu pouští a používání nebezpečných pesticidů.

Zpracování, efektivita, recyklace

Biopolymery musejí pro použití v naší výrobě splňovat kromě ekologických certifikací i další požadavky – odpovídat našim technickým standardům a požadavkům kladeným na modení účinný obal a jeho následnou stoprocentní recyklaci.

 

 

Přísná certifikační kritéria pro opravdovou udržitelnost

Proto se s těmito surovinami a jejich ekologickými bilancemi v souvislosti s působením na klima a biodiverzitu kriticky vypořádáváme. Chtěli bychom u Jokey používat ve výrobě jen ty obnovitelné suroviny, které se mohou prokázat mezinárodně uznávanými certifikáty o původu a složení.

Kolik biopolymeru se hodí pro můj produkt?

Možný podíl biopolymerů se pohybuje mezi 30 a 100 procenty, podle základní suroviny biomasy a technicko-fyzikálních nároků Vašeho produktu. V našich laboratořích pro Vás v přípravném stádiu otestujeme, která základní surovina a v jakém poměru odpovídá Vašim požadavkům.

 

 

Hospodárnost materiálu

Od roku 1990 bylo zredukováno množství použitého materiálu až o 40%.

S co nejmenším množstvím materiálu zabalit pokud možno co nejvíce náplně. Toto pravidlo pohání náš výzkum a vývoj už od počátku 90. let. Úspěšně, zatím jsme zredukovali hmotnost našich obalů díky stále výkonněšímu a zároveň funkčnějšímu designu až o 40 %.

 

 

Ultralehké umění inženýrů

Díky stále rafinovanějším konstrukcím jsme v průběhu času enormě zredukovali potřebu materiálu. Současně se nám podařilo podstatně zvýšit funkčnost. Naše obalové nádoby jsou dnes odolnější, pevnější, uživatelsky komfortnější, atraktivnější – takto vyhovují stoupajícím požadavkům našich zákazníků.

Menší váha, menší potřeba zdrojů

Díky svojí nižší váze redukují obaly Jokey ekologickou stopu, protože se při jejich výrobě spotřebuje méně plastu. V logistice a dopravě zlepšují poměr váhy obalu a náplně a redukují tak potřebu energie a objem zbytečných emisí CO2.

 

 

Stoprocentní recyklovatelnost

Optimálního výsledku zhodnocení dosáhnou jen homogenní obalové materiály.

Proto používáme jen druhově čisté plasty a dekorace, které jsou stoprocentně recyklovatelné. Obaly Jokey jsou proto kompletně schopné oběhu a mohou být využívány jako recykláty stále znovu a bez technických ztrát.

 

 

Zdánlivá versus opradová trvalá udržitelnost

Vícekomponentové obaly působí často udržitelně, skrývají ale jeden problém. Aby byly zhodnotitelné, musejí být před recyklací spotřebitelem rozebrány na svoje jednotlivé součásti. A to se v praxi děje jen zřídka. Obaly Jokey jsou proto už po celá desetiletí koncipovány jako materiálově homogenní. Takto jsou stoprocentně recyklovatelné i bez oddělování složek.

100% monomateriálu na 100% recyklace

Obaly Jokey jsou vyráběny z polyolefinů, především polypropylenu nebo polyethylenu. Ty se skvěle hodí k zužitkování materiálu. Obaly Jokey jsou kompletně recyklovatelé a zůstávají tak v oběhu recyklovatelných látek jako surovina pro mnoho nových generací obalů.

 

 

Stoprocentní vyprazdnitelnost

Takto udržitelný je čistě vyprázdněný obal.

Všechny obaly Jokey umožňují díky odnímatelnému víku dokonalý přístup k náplni. Tím je zajištěna ochrana spotřebitele a zároveň se zjednodušuje proces zužitkování. Zbytkové náplně vedou při recyklaci k technickým vícenákladům a zbytečně spotřebovávají zdroje.

 

 

0% zbytkového obsahu, 100% ochrany spotřebitele

Obaly Jokey umožňují při otevření dokonalý přístup k náplni. Přístup k produktu neztěžují žádné kontury ani jiné konstrukční překážky. Spotřebitelé tedy mohou zužitkovat a vypotřebovat vše až do posledního gramu. Výrobci tím splňují všechny požadavky kladené na ochranu spotřebitele.

Nižší energetické náklady při recyklaci

Beze zbytku vyprázdněné obaly zjednodušují také proces zhodnocování, zbytkové obsahy vedou k většímu množství odpadů, vyšším technickým vícenákladům a v důsledku až k nemožnosti zhodnocení. Obaly zbavené zbytků naopak náklady a energii šetří, zvyšují míru zhodnocení i kvalitu recyklátu.

 

 

Druhotné využití

Neomezené možnosti opětovného upotřebení

Obaly Jokey jsou pevné, plně vyprazdnitelné a spolehlivě znovuuzavíratelné. Zachovávají si svoji funkčnost i po ukončení svého života jako obalu a mohou být nadále využívány k různým účelům. Při tom vždy zůstávají stoprocentně recyklovatelné. A napomáhají Vaší značce si udržet trvalou pozornost.

Kvalita, kterou člověk rád používá. A používá. A používá.

Obal je tím udržitelnější, čím déle je zužitkováván v kobězích zhodnocování. Obaly Jokey se k tomu výtečně hodí nejen kvůli svojí recyklovatelnosti, nýbrž i díky svému trvanlivému a funkčnímu designu. Domácnost, práce, koníček - druhotné použití nabízí díky své mnohostrannosti atraktivní přidanou hodnotu.