Vyrovnání CO2

Klimatická neutralita je velkým úkolem.

Pro nás, jako pionýra v oblasti udržitelnost, je cílem klimaticky neutrální obal. Do té doby, než bude Jokey schopna pracovat zcela CO2 neutrálně, nabízíme našim zákazníkům Vyrovnání CO2 certifikáty a udržitelnými klimatickými projekty. Zde spolupracujeme se sítí nevládních a obecně prospěšných organizací a jinými investory.

Klimatická neutralita do 2030.

A do té doby vyrovnání klimatické bilance

Podporované projekty zahrnují registraci a relizaci podle CDM (Clean Development Mechanism) se značkou kvality Gold-Standard – tedy nejpřísnějším existujícím standardem pro projekty ochrany životního prostředí. Kompenzace je dobrovolná a uskutečňuje se pomocí dobropisů na snížení emisí (certifikáty), jimiž je vyrovnáváno množství emisí vzniklé během výrobního procesu.

Kooperace – klíč k úspěchu.

Abychom pro Vás našli vhodné projekty, zaměřujeme se na odborné posudky o podpoře ekologicky udržitelého a hospodárného jednání. V rámci našich inovativních programů pracujeme s propojenými organizacemi a start-upy, které společně rozvíjejí nápady pro trvale udržitelné využití suroviny a materiálu plast.

Druhotné suroviny

Jokey vyrábí obaly z až 100% recyklátu – a to při optimální ochraně produktu a plné volnosti řešení.

Proč by měly být recyklátové obaly standard

Co by Vás také mohlo zajímat

Ekologická společnost

Důsledné zaměření na maximální energetickou a zdrojovou úspornost má u Jokey nejvyšší prioritu a je v celém podniku aktivně uplatňováno.

Více ke klimatické strategii Jokey

Úplná zodpovědnost

Účinně se zasazujeme o to, aby se obal firmy Jokey neustále vracel zpět do oběhu surovin – nejen u nás, nýbrž i všude na celém světě.

Produktová zodpovědnost firmy Jokey

Hodnoty & vyznamenání

Jak myslíme, jak jednáme – a proč.

Co nás u Jokey pohání kupředu