Stoprocentní recyklovatelnost

Optimálního výsledku zhodnocení dosáhnou jen homogenní obalové materiály.

Proto používáme jen druhově čisté plasty a dekorace, které jsou stoprocentně recyklovatelné. Obaly Jokey jsou proto kompletně schopné oběhu a mohou být využívány jako recykláty stále znovu a bez technických ztrát.

Zdánlivá versus opradová trvalá udržitelnost

Vícekomponentové obaly působí často udržitelně, skrývají ale jeden problém. Aby byly zhodnotitelné, musejí být před recyklací spotřebitelem rozebrány na svoje jednotlivé součásti. A to se v praxi děje jen zřídka. Obaly Jokey jsou proto už po celá desetiletí koncipovány jako materiálově homogenní. Takto jsou stoprocentně recyklovatelné i bez oddělování složek.

100% monomateriálu na 100% recyklace

Obaly Jokey jsou vyráběny z polyolefinů, především polypropylenu nebo polyethylenu. Ty se skvěle hodí k zužitkování materiálu. Obaly Jokey jsou kompletně recyklovatelé a zůstávají tak v oběhu recyklovatelných látek jako surovina pro mnoho nových generací obalů.

Stoprocentní vyprazdnitelnost

Všechny obaly Jokey jsou úplně vyprazdnitené. Tím umožňují plné využití svého obsahu a uspoří mnoho energie v recyklačním procesu.

Přednosti absolutně vyprazdnitelného obalu

Co by Vás také mohlo zajímat

Hospodárnost materiálu

Váha obalů Jokey se od roku 1990 snížila až o 40%. To pomáhá nejen klimatu, ale také našim zákazníkům.

Výhody tenkostěnných obalů

Druhotné suroviny

Jokey vyrábí obaly z až 100% recyklátu – a to při optimální ochraně produktu a plné volnosti řešení.

Proč by měly být recyklátové obaly standard

Úplná zodpovědnost

Účinně se zasazujeme o to, aby se obal firmy Jokey neustále vracel zpět do oběhu surovin – nejen u nás, nýbrž i všude na celém světě.

Produktová zodpovědnost firmy Jokey