Plná zodpovědnost

Naše zodpovědnost nekončí tam, kde obal opouští továrnu.

Energicky se zasazujeme také o to, aby se obal vracel zpět do oběhu surovin. Z toho důvodu vedeme neustálý otevřený dialog se zákazníky, partnery, svazy a nevládními a obecně prospěšnými organizacemi (NGO).

Více než jen image, my jednáme

V rámci celého řetězu tvorby hodnot v produkci.

Naše odborné znalosti uplatňujeme všude tam, kde může být nastolena udržitelnost. Již na počátku 90. let jsme se v rámci Nařízení o obalech v Německu aktivně zasazovali o rozvoj odpadových infrastruktur. Dnes se angažujeme v problematice dalšího globálního vývoje udržitelného oběhového hospodářství a o ochraně našeho společného životního prostředí.

Chceme být tím, kdo udává tón. Díky skutečným opatřením docílit skutečné udržitelnosti.

Kromě jiného spolupracujeme s mezinárodně působícími iniciativami jako jsou PREVENT Waste Alliance, Circular Plastics Alliance (CPA) nebo Waste Free Oceans (WFO). Jsme přesvědčeni o tom, že zásadní změna směru se může uskutečnit jen díky kooperaci všech zodpovědných aktérů z oblasti průmyslu, obchodu, politiky a občanské společnosti – a to bez ohledu na hranice.

Vyrovnání CO2

Cílem Jokey je klimatická neutralita do roku 2030. V mezidobí nabízíme našim zákazníků vyrovnání CO2 prostřednictví certifikátů v udržitelných klimatických projektech.

Jak funguje naše vyrovnání CO2

Co by Vás také mohlo zajímat

Ekologická společnost

Důsledné zaměření na maximální energetickou a zdrojovou úspornost má u Jokey nejvyšší prioritu a je v celém podniku aktivně uplatňováno.

Více ke klimatické strategii Jokey

Vyrovnání CO2

Cílem Jokey je klimatická neutralita do roku 2030. V mezidobí nabízíme našim zákazníků vyrovnání CO2 prostřednictví certifikátů v udržitelných klimatických projektech.

Jak funguje naše vyrovnání CO2

Hodnoty & vyznamenání

Jak myslíme, jak jednáme – a proč.

Co nás u Jokey pohání kupředu