Obnovitelné suroviny

Obnovitelné suroviny: výzva

Od roku 2010 se zabýváme náhradou konvenčních polymerů biologickými surovinami. Avšak ne všechno, co dorůstá, je ekologicky prospěšné. Proto používáme u Jokey jen ty suroviny, které se mohou prokázat mezinárodně uznávanými certifikáty o svém původu a složení.

Který biopolymer je skutečně udržitelný?

Teprve celostní pohled na umělé hmoty z obnovitelných surovin ukáže, zda jsou skutečně ekologicky přijatelné. Rozšíření obdělávaných ploch kvůli bioplastům vznikajícím na bázi cukrové třtiny nebo kukuřice vytváří obrovské monokultury a zapříčiňuje tak ztrátu přirozeného životního prostředí, vymírání druhů, nedostatek vody, tvorbu pouští a používání nebezpečných pesticidů.

Zpracování, efektivita, recyklace

Biopolymery musejí pro použití v naší výrobě splňovat kromě ekologických certifikací i další požadavky – odpovídat našim technickým standardům a požadavkům kladeným na modení účinný obal a jeho následnou stoprocentní recyklaci.

Přísná certifikační kritéria pro opravdovou udržitelnost

Proto se s těmito surovinami a jejich ekologickými bilancemi v souvislosti s působením na klima a biodiverzitu kriticky vypořádáváme. Chtěli bychom u Jokey používat ve výrobě jen ty obnovitelné suroviny, které se mohou prokázat mezinárodně uznávanými certifikáty o původu a složení.

Kolik biopolymeru se hodí pro můj produkt?

Možný podíl biopolymerů se pohybuje mezi 30 a 100 procenty, podle základní suroviny biomasy a technicko-fyzikálních nároků Vašeho produktu. V našich laboratořích pro Vás v přípravném stádiu otestujeme, která základní surovina a v jakém poměru odpovídá Vašim požadavkům.

Kontakt s potravinami

Všechny produkty firmy Jokey, které jsou vyrobeny z nových plastů, jsou fyziologicky nezávadné a jsou průběžně testovány akreditovanými laboratořemi.

Takto udržitelná je trvanlivost

Co by Vás také mohlo zajímat

Druhotné suroviny

Jokey vyrábí obaly z až 100% recyklátu – a to při optimální ochraně produktu a plné volnosti řešení.

Proč by měly být recyklátové obaly standard

Ekologická společnost

Důsledné zaměření na maximální energetickou a zdrojovou úspornost má u Jokey nejvyšší prioritu a je v celém podniku aktivně uplatňováno.

Více ke klimatické strategii Jokey

Vyrovnání CO2

Cílem Jokey je klimatická neutralita do roku 2030. V mezidobí nabízíme našim zákazníků vyrovnání CO2 prostřednictví certifikátů v udržitelných klimatických projektech.

Jak funguje naše vyrovnání CO2