Ekologická společnost

Udržitelnost obalu začíná u firmy, která ho produkuje.

Jako rodinná firma myslíme na budoucnost. Naše strategie spočívá na třech pilířích: zdravý růst, ekologické jednání a sociální zodpovědnost. Věříme, že podnikatelský úspěch zavazuje k uvážlivému postoji vůči lidem a přírodě. Naší vizí je stát se do roku 2030 klimaticky neutrálními.

Naše vize: do roku 2030 klimatická neutralita.

Pracujeme na tom na mnoha úrovních: naše týmy u kontinuálně produkují inovativní myšlenky týkající se trvalé udržitelnosti ve všedním pracovním dni u Jokey. Ty zahrnují jak malé úspory energie a materiálu, tak i rozsáhlé investice do efektivních a zdroje šetřících technologií.

Náš balíček opatření

  • Přechod na efektivní elektrické vytlačovací stroje
  • Využití odpadního tepla vznikajícího provozem strojů k energetickým účelům
  • Nulová ztráta granulátu: výrobní zmetky jsou recyklovány
  • Kontinuální ivestice do technického vybavení budov našich závodů
  • Zavedení fotovoltaiky pro získávání energie
  • Certifikace podle normy energetické efektivity DIN ISO 50001
  • Norma managementu životního prostředí DIN ISO 14001 v realizaci

Naše síla: naši zákazníci a partneři.

Důležitým pramenem inovativních nápadů je pro nás dlouholetý úzký kontakt s našimi zákazníky a partnery. Mnoho cenných podnětů a impulsů týkajících se udržitelnosti získáváme také díky spolupráci při rozvoji nových trhů a s ní spojeným neustálým dialogem.

Základy pro budoucnost byly nastaveny.

Naše klimatická strategie pamatuje ve všech místech sídla firmy na kontinuální a intenzivní investice do energeticky úsporných technologií šetřících zdroje. Náš vysoký podíl vlastního kapitálu nám poskytuje jistou základnu a svobodu jednat nezávisle na krátkodobých hospodářských výsledcích.

Úplná zodpovědnost

Účinně se zasazujeme o to, aby se obal firmy Jokey neustále vracel zpět do oběhu surovin – nejen u nás, nýbrž i všude na celém světě.

Produktová zodpovědnost firmy Jokey

Co by Vás také mohlo zajímat

Skupina Jokey

Celosvětově působící firma blízká zákazníkovi.

Více o našem podniku

Vyrovnání CO2

Cílem Jokey je klimatická neutralita do roku 2030. V mezidobí nabízíme našim zákazníků vyrovnání CO2 prostřednictví certifikátů v udržitelných klimatických projektech.

Jak funguje naše vyrovnání CO2

Úplná zodpovědnost

Účinně se zasazujeme o to, aby se obal firmy Jokey neustále vracel zpět do oběhu surovin – nejen u nás, nýbrž i všude na celém světě.

Produktová zodpovědnost firmy Jokey